ดอยอ่างขาง โครงการหลวง เชียงใหม่

เชียงใหม่ / ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่ใน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ใกล้กับชายแดนไทยพม่า เป็นดอยที่มีอากาศหนาวตลอดทั้งปี ในหน้าหนาวมีปรากฎการณ์น้ำค้างกลายเป็นน้ำแข็ง (แม่คะนิ้ง) ให้เห็นอยู่บ่อยๆ บนดอยเป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานที่ปลูกพืชเมืองหนาว มีสวนดอกไม้เมืองหนาวปลูกให้นักท่องเที่ยวได้ชม บนดอยอ่างขางมีจุดชมวิวที่สวยอยู่หลายแห่ง เช่น ไร่สตรอเบอร์รี่ขั้นบันได จุดชมวิวกิ่วลม จุดชมวิวขอบด้ง และ ไร่ชา 2000

ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ต้นพญาเสือโคร่ง หรือ ซากุระเมืองไทย จะออกดอกสีชมพูบานทั้งต้น อยู่ริมถนนฝั่งซ้ายและขวา ระหว่างทางขึ้นไปสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมความงามของดอยอ่างขางกันมาก ที่พักเต็มทุกที่

น้ำค้างแข็ง

น้ำค้างแข็ง หรือ แม่คะนิ้ง มักจะมีในช่วงปลายเดือนธันวาคม – ต้นมกราคม จุดที่เกิดแม่คะนิ้งบ่อยจะอยู่ในโครงการหลวงแปลง 11 แปลงวิจัยและพัฒนาพลับ

ต้นพญาเสือโคร่ง

ดอกพญาเสือโคร่งสีชมพู ที่ริมถนนทางขึ้นดอยอ่างขาง

สถานที่ท่องเที่ยว ดอยอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (โครงการหลวงดอยอ่างขาง)

ตั้งอยู่บนดอยอ่างขาง เป็นแหล่งปลูกพืชเมืองหนาว ผัก, ผลไม้, ดอกไม้เมืองหนาว สามารถเดินเที่ยวชม แปลงต้นไม้ชนิดต่างๆ ได้ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม มีต้นซากุระสายพันธุ์ญี่ปุ่นออกดอกบาน และที่นี่ยังเป็นแหล่งดูนกหายากหลายชนิดที่หนีหนาว ภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีบ้านพัก และ ร้านอาหารบริการนักท่องเที่ยว

  • เปิด : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.30 น.
  • ค่าเข้าชม : คนละ 50 บาท, รถยนต์ 50 บาท (พักในโครงการหลวงไม่เสียค่าเข้า)

ไร่สตรอเบอร์รี่ขั้นบันได

มีชื่อว่า “เนินป่าจ่าฟอร์เรนท์ พลทหารณรงค์” อยู่ที่เนินเขาหัวโล้น ชายแดนไทย – พม่า ปลูกแบบขั้นได สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ แนวภูเขาดอยหลวงเชียงดาวได้อย่างสวยงาม สตรอเบอร์รี่ที่ปลูกเป็นพันธุ์ 80 มีรสหวาน ส่งให้กับโครงการหลวง เมื่อก่อนแปลงสตรอเบอร์รี่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก สามารถเดินลงไปถ่ายรูปได้ทั้งแปลง แต่พอมีคนรู้จักมากขึ้น ก็ไปเด็ดสตรอว์เบอร์รี่ ทำต้นไม้เสียหายบ้าง หลังจากนั้นจึงมีการจำกัดจุดชมให้อยู่ได้เฉพาะ 2-3 ขั้นแรก

ไร่ชาแปลง 2000

แหล่งผลิตชาคุณภาพดีบนดอยอ่างขาง อยู่ระหว่างบ้านนอแล และ บ้านขอบด้ง แปลงชาจะเป็นแบบขั้นบันได ลดหลั่นกันไปตามลำดับความสูง เห็นวิวภูเขาด้านหลังสวยงาม พื้นที่ค่อนข้างกว้างนักท่องเที่ยวสามารถเดินลงไปถ่ายรูปที่ไร่ชาได้

หมู่บ้านนอแล

ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนไทย-พม่า มีจุดแบ่งแยกชายแดนที่ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ผู้คนที่นี่เป็นชาวเขาเผ่าปะหล่องเชื้อสายพม่า อดีตเป็นชนเผ่าดั้งเดิมของพม่า มีผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของกลุ่มแม่บ้าน จำหน่าย เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าพันคอ เป็นต้น

หมู่บ้านขอบด้ง – จุดชมวิวขอบด้ง

เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่า มูเซอดำและเผ่ามูเซอแดงอาศัยอยู่ร่วมกัน คนที่นี่นับถือผี มีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร และด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน (เช่น อาบูแค เป็นกำไลถักด้วยหญ้าไข่เหามีสีสันและลวดลายในแบบของมูเซอ) เพื่อขายให้กับนักท่องเที่ยว

ใกล้กับหมู่บ้านขอบด้ง มีจุดชมวิวขอบด้ง เป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก และทะเลหมอกได้ แต่หากวันไหนมีหมอกมากจะไม่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นได้ ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมาก ชาวบ้านจะเปิดจำหน่ายอาหารและสินค้า

พระธาตุดอยอ่างขาง

อยู่เส้นทางไป บ้านขอบด้ง บ้านนอแล ไม่ไกลจากปากทางเข้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ผู้ใดสนใจสามารถเดินทางขึ้นไปสักการะพระธาตุดอยอ่างขางได้เพื่อความเป็นสิริ มงคล บนพระธาตุดอยอ่างขางค่อนข้างเงียบสงบ อากาศเย็นสบาย ล้อมรอบไปด้วยป่าสน และป่าเมเปิ้ล

หมู่บ้านคุ้ม

ตั้งอยู่หน้าทางเข้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นชุมชนขนาดเล็ก ประกอบด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติมาอยู่รวมกัน ได้แก่ ชาวไทยใหญ่ ชาวพม่าและชาวจีนฮ่อ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งได้อาศัยอยู่บริเวณนี้มานานแล้ว และเปิดร้านค้า ร้านอาหาร และที่พัก บริการให้นักท่องเที่ยว ที่ด้านหน้าหมู่บ้านคุ้มมีตู้ ATM ธ.ไทยพาณิชย์ เป็นตู้ ATM ตู้เดียวบนดอยอ่างขาง

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง)

จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนว พระราชดําริในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภายในพิพิธภัณฑ์จำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูปโครงการหลวง และมีประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ รูปภาพความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมหนัก วันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2549 มีผลทำให้โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ที่ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมด เครื่องจักรพัง รถยนต์ถูกกระแสน้ำพัดพา โคลนเข้าไปในรถ การเข้าชมในพิพิธภัณฑ์ไม่มีค้าใช่จ่าย

จุดชมวิวกิ่วลม

เป็นจุดชายแดน ไทย – พม่า ตั้งอยู่ในฐานปฏิบัติการนอแล อยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนถึงทางแยกซึ่งจะไปหมู่บ้านปะหล่องนอแลทางหนึ่ง และบ้านมูเซอขอบด้งทางหนึ่ง สามารถชมทะเลหมอกและวิวพระอาทิตย์ทั้งขึ้นและตก มองเห็นทิวเขารอบด้าน

หมู่บ้านหลวง

เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนานที่อพยพมาจากประเทศจีนในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ได้แก่ ปลูกผักผลไม้ เช่น พลัม ลูกท้อ และสาลี่ ภายในหมู่บ้านยังมี ร้านข้าวซอยอิสลาม และซาลาเปา หมั่นโถ เพื่อขายให้นักท่องเที่ยว

ช่วงเวลาที่เหมาะสมดอยอ่างขาง สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่นิยมมาก คือฤดูหนาวดอกไม้เมืองหนาวออกดอกสวยงาม และดอกพญาเสือโคร่งจะบานสะพรั่งทั่วทั้งดอย

แผนที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย) จากเวบไซต์ www.angkhangstation.com

การเดินทาง
รถยนต์ : 1.ขึ้นดอยอ่างขาง ณ วัดหาดสำราญ กม 137 สามารถใช้เส้นทาง เชียงใหม่-ฝาง (เส้นทางหลวงหมายเลข 107) มาถึงปากทางขึ้นดอยอ่างขาง ให้เลี้ยวซ้ายตามถนน ซึ่งค่อนข้างลาดชัน มีทางโค้งและสูงชัน

2.ขึ้นดอยอ่างขาง ณ อำเภอเชียงดาว กม 79 จากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เส้นทางเชียงใหม่-ฝาง (ทางหลวงหมายเลข 107) เดินทางเรื่อยมาจนถึงอำเภอเชียงดาว บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 79 จะพบทางแยก (เส้นทางหมายเลข 1) เลี้ยวซ้ายผ่าน ต.เมืองงาย บ้านอรุโณทัย บ้านหลวง เส้นทางค่อนข้างแคบแต่ไม่ลาดชัน

รถโดยสาร : จากจังหวัดเชียงใหม่มายังปากทางขึ้นดอยอ่างขาง สามารถไปขึ้นรถได้ที่

คิวรถช้างเผือก มีทั้งรถตู้ (ราคา 150 บาท) และรถบัสคันใหญ่ (ราคา 85 บาท) พิเศษตรงที่ ทางขึ้นอ่างขาง กม. 137 มีรถคิวสองแถว บริการ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวที่ไม่ขับรถขึ้นดอยเอง
รถคิวปากทางอ่างขาง (วัดหาดสำราญ)

Post Views 573

Universal AC Adapterเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง

ชอบบทความนี้ กด +1 ให้กำลังใจเราด้วยครับ

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *