อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เชียงราย ลำปาง พะเยา

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีเนื้อที่ประมาณ 731,250 ไร่ ครอบคลุมในพื้นที่ อ.แม่สรวย อ.พาน อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อ.วังเหนือ จังหวัดลำปาง และอ.แม่ใจ อ.เมือง จังหวัดพะเยา มีลักษณะเป็นเขาสูงทอดตัวแนวเหนือ-ใต้ มีดอยหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด มีความสูง 1,694 เมตร จากระดับน้ำทะเล นอกจากนี้พื้นที่ของอุทยานฯ ประกอบไปด้วยป่าถึง 5 ประเภท ได้แก่ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และป่าสนเขา มีสัตว์ป่า และนกหลากหลายชนิด


สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

  • น้ำตกปูแกง

เป็นน้ำตกหินปูนที่มีความงดงามแห่งหนึ่งของอุทยานฯ มีทั้งหมด 9 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณบ้านปูแกง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ น้ำตกแห่งนี้มีนํ้าไหลตลอดทั้งปีจึงสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ทุกฤดู

การเดินทาง จากตัวเมืองเชียงรายใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ถนนสายเชียงราย-พะเยา ระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร ถึง บ้านปูแกง จากนั้นแยกขวามือเข้าไปยังถนนทางเข้าหมู่บ้านและอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ระยะทางอีก 9.5 กิโลเมตร ถึงนํ้าตกปูแกง ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับที่ตั้งที่ทำการอุทยานฯ

  • น้ำตกวังแก้ว

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดในดอยหลวง อยู่ในจังหวัดลำปาง ในท้องที่อำเภอวังเหนือ ตั้งอยู่ในบริเวณ ป่าที่มีสภาพ อุดมสมบูรณ์ ประกอบลักษณะพื้นที่เป็นเขาสูงชันทำให้มีปริมาณน้ำมากไหลแรง และมีถึง 102 ชั้น

การเดินทาง จากจังหวัดพะเยาได้สะดวก โดยใช้เส้นทางสายพะเยา-อำเภอวังเหนือ และจากอำเภอวังเหนือมีทางลาดยาง ระยะทางประมาณ 25 กม. ถึงน้ำตกวังแก้ว

  • น้ำตกจำปาทอง

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ อยู่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา มีความอุดมสมบูรณ์มีน้ำตลอดทั้งปี เป็นน้ำตกขนาด 7 ชั้น ที่มีความสูงชัน ชั้นที่สวยที่สุดคือชั้นที่ 2 และ 3 และมีแอ่งให้ลงเล่นน้ำได้หลายแห่ง มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นระยะทาง 2.20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมง ผ่านป่าดงดิบแล้ง

การเดินทาง การเดินทางมีถนนลาดยางแยกจากถนนสายเชียงราย-พะเยา ตรงหลักกิโลเมตรที่ 7 ก่อนจะถึงตัวจังหวัดพะเยาเข้าไปประมาณ 16 กิโลเมตร

  • น้ำตกผาเกล็ดนาค

เป็นน้ำตกที่เกิดในป่าดิบแล้ง มีความสวยงามของน้ำตกเกิดจากหิน และโขดหินต่างๆบริเวณน้ำตกที่มีลักษณะคล้ายเกล็ดนาค เมื่อถูกแสงแดดจะดูสวยงาม อยู่ห่างจากบ้านต๋อมเข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร การเดินทางไปน้ำตกต้องเดินเท้าเข้าไปชม

  • น้ำตกวังทอง

อยู่บริเวณใกล้เคียงกับน้ำตกวังแก้ว มีสภาพน้ำตกเช่นเดียวกันกับน้ำตกวังแก้ว แต่มีความสูงของน้ำตกน้อยกว่า การเดินทางเข้าไปยังไม่สะดวกเท่าที่ควร

  • ถ้ำนางพญาปางดินไฟ

เป็นถ้ำที่อยู่บริเวณน้ำตกวังแก้ว เป็นถ้ำไม่ลึกมากนัก ผนังถ้ำมีหินงอก หินย้อยที่เกิดจากหินปูน

สิ่งอำนวยความสะดวก: บริเวณที่ทำการอุทยานฯ มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก ห้องนํ้า และลานกางเต็นท์ไว้คอยบริการ นักท่องเที่ยว

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี สวยสุดเดือน มิถุนายน-ตุลาคม
ค่าเข้าชม
ชาวไทย ผู้ใหญ่ – บาท เด็ก – บาท
ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ – บาท เด็ก – บาท
ที่ตั้ง – ติดต่ออุทยานแห่งชาติดอยหลวง
ที่อยู่ :
ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57280
เบอร์โทรศัพท์ : 053 – 163363
เวบไซต์ : park.dnp.go.th

Post Views 1009

กระเป๋าใส่ Passportเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *