วัดไหล่หินหลวง ลำปาง

 ลำปาง / วัดไหล่หินหลวง

วัดไหล่หินหลวง หรือ วัดเสลารัตนปัพพตาราม วัดสำคัญเก่าแก่ของเมืองลำปางอีกที่หนึ่ง ที่มีอายุหลายร้อยปี โดยมีพระวิหารเก่าแก่ฝีมือช่างเชียงตุงเป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ประดับลวดลายงดงามทั้งหลัง เป็นสถาปัยกรรมแบบล้านนา ประกอบด้วยลานหน้าวัด หรือ ข่วง สำหรับกิจกรรมและปลูกต้นโพธิ์ วิหารโถง ศาลาบาตรและลานทราย และมีเจดีย์ท้ายวิหารแบบศิลปะล้านนาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีรูปแบบจำลองภูมิจักรวาล คือวิหารเปรียบเสมือนชมพูทวีป เจดีย์เปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุ และลานทรายเปรียบเสมือนมหานทีสีทันดร

กรมศิลปากรได้ประกาศวัดไหล่หินขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ .ศ .2523 สิ่งที่ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน คือ วิหารทรงล้านนา พระธาตุเจดีย์ พระอุโบสถ ซุ้มประตูกำแพงแก้ว และหอธรรม นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2550 ยังได้ขึ้นเป็นอาคารอนุรักษ์จากสมาคมสถาปนิกสยาม

วิหารโบราณสร้างขึ้นใน พ.ศ. 2226 ด้านในประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย และ รูปปั้นพระมหาป่าเกสระปัญโญ

พระประธานปางมารวิชัย

มะพร้าวครึ่งซีก ตำนานครูบามหาป่าเจ้า

ซุ้มประตูโบราณ

องค์เจดีย์บรรจุอัฐิของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การเข้าชม
เวลาทำการ : 8.30 – 18.00 น. เปิดทำการทุกวัน
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ค่าเข้าชม
ไม่เสียค่าเข้าชม
ที่ตั้ง – วัดไหล่หินหลวง
ที่อยู่ :
บ้านไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
การเดินทาง
รถยนต์ : จากที่ว่าการอำเภอเกาะคาเข้าทางเดียวกับวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 กิโลเมตร และแยกซ้ายอีก 6 กิโลเมตร (เส้นทางเดียวกันกับทางเข้าวัดพระธาตุลำปางหลวง แล้วมีทางแยกในหมู่บ้านไหล่หิน)
รถโดยสาร :

Post Views 799

กระเป๋าใส่ Passportเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *