วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ลำปาง

 ลำปาง / วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นวัดเก่าแก่ในลำปาง มีอายุนับพันปี เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1979 นานถึง 32 ปี หลังจากนั้นพระแก้วมรกตได้ประดิษฐานที่เชียงใหม่ และปัจจุบันประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ

เหตุที่ได้ชื่อว่าวัดพระแก้วดอนเต้า มีตำนานกล่าวว่า นางสุชาดา ได้พบแก้วมรกตในแตงโม (ภาษาเหนือเรียกหมากเต้า) และนำมาถวายพระเถระรูปนั้น จึงจ้างช่างให้นำมรกตนั้นไปแกะสลักเป็นพระพุทธรูปซึ่งก็คือ พระแก้วดอนเต้า แต่ต่อมาถูกอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจนถึงปัจจุบัน

วัดพระแก้วดอนเต้า เป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุดอนเต้า ซึ่งเป็นพระเจดีย์องค์ใหญ่ บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มณฑปศิลปะพม่า ลักษณะงดงาม ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ และวิหารประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ซึ่งมีอายุเก่าแก่ พอๆกับการสร้างวัดนี้ นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติล้านนา และวิหารพระเจ้าทองทิพย์

วัดพระแก้วดอนเต้า ได้รับประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน โดยกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 แล้วในปี พ.ศ. 2527 กระทรวงศึกษาธิการ โดย กรมการศาสนา ประกาศรวมวัดพระแก้วดอนเต้า และวัดสุชาดาราม เข้าเป็นวัดเดียวกัน ชื่อ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2527

มณฑปหรือพญาธาตุ ศิลปะแบบพม่า

พระบรมธาตุดอนเต้า

พระบรมธาตุดอนเต้า บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

รูปปั้นช้างที่อัญเชิญพระแก้วมรกตมายัง วัดพระแก้วดอนเต้า

ภายในวัด

การเข้าชม
เวลาทำการ : 06.00 – 18.00 น. เปิดทำการ ทุกวัน
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ค่าเข้าชม
ไม่เสียค่าเข้า
ที่ตั้ง – วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
ที่อยู่ :
106 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
การเดินทาง
รถยนต์ : ข้ามสะพานรัษฎาภิเษกแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนพระแก้วประมาณ 1 กิโลเมตร จะเห็นยอดพระธาตุเด่นอยู่บนเนิน
รถโดยสาร :

Post Views 150

กระเป๋าใส่ Passportเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *