วัดสวนดอก เชียงใหม่

เชียงใหม่ / วัดสวนดอก

วัดสวนดอก หรือ วัดบุปผาราม เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ ตั้งอยู่ตรงข้ามคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดถนนสุเทพ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช กษัตริย์ลำดับที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย (แห่งอาณาจักรล้านนา) หรือปี พ.ศ. 1914 ภายในวัดมีกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ (พระอัฐิของ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และ พระประยูรญาติ) อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งในปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญ

วัดสวนดอก ได้รับการบูรณะครั้งสำคัญ 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2450 พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญรวบรวมพระอัฐิ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และ พระประยูรญาติ มาประดิษฐานรวมกัน และต่อมาอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2475 เป็นการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระวิหารโดย ครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด เช่น

  • พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา

เป็นศิลปะลังกาวงศ์ผสมล้านนา มีขนาดใหญ่สูง 24 วา ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2478

  • พระเจ้าเก้าตื้อ

พระเจ้าเก้าตื้อ

เป็นพระพุทธรูปหล่อองค์ใหญ่ สร้างด้วยโลหะหนัก 9 โกฏิตำลึง ลักษณะเป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนฝีมือช่างล้านนาและสุโขทัย หน้าตักกว้าง 8 ศอก หรือ 3 เมตร สูง 4.70 เมตร

  • พระพุทธปฏิมาค่าคิง

 

เป็นพระประธานในพระวิหารหลวง ถูกสร้างในสมัยพระเจ้ากือนา หล่อด้วยทองสำริด ขนาดเท่าพระวรกายของพระเจ้ากือนา โดยมีหน้าตักกว้าง 2 เมตร  สูง  2.5  เมตร เรียกชื่อตามภาษาถิ่นล้านนาว่า “พระเจ้าค่าคิง”

  • กู่เจ้านายฝ่ายเหนือ

ตั้งแต่ปฐมกษัตริย์จนถึงกษัตริย์องค์สุดท้าย และพระประยูรญาติ ในตระกูล ณ เชียงใหม่  สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2450  ได้ถูกจดทะเบียนให้เป็นโบราณสถานสำคัญ ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศิลปากร

  • กู่ครูบาเจ้าศรีวิชัย

เป็นที่บรรจุอัฐิครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2490 เพื่อเป็นอนุสรณ์ในคราวที่ครูบาศรีวิชัยได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดสวนดอก และเพื่อเป็นที่สักการบูชา

  • วิหารหลวง

วิหารหลวง

ภายในวิหารหลวง

สร้างขึ้นโดยครูบาศรีวิชัยและเจ้าแก้วนวรัฐ  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีความพิเศษ คือ  เป็นวิหารโล่ง ไม่มีผนังแต่มีระเบียงโดยรอบหน้าบันทั้ง 2 ด้าน มีลายปูนปั้นเครือเถาศิลปะแบบล้านนาที่สวยงาม

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00- 17.00 น. ช่วงเช้าจะถ่ายรูปสวยกว่าช่วงบ่าย เนื่องจากไม่ย้อนแสง
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ค่าเข้าชม

  • ไม่มีค่าเข้าชม
ที่ตั้ง – ติดต่อวัดสวนดอก
ที่อยู่ :
139 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 053- 278-304
เวบไซต์ : http://www.watsuandok.com/
การเดินทาง
รถยนต์ : จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้ถนนสุเทพ มุ่งหน้าไปทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านโรงพยาบาลมหาราช วัดสวนดอกอยู่ฝั่งซ้ายมือตรงข้ามคณะทันตแพทย์ ภายในวัดมีที่จอดรถ
รถโดยสาร : นั่งรถแดงจากที่ใดๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ค่ารถคนละประมาณ 20-30 บาท

 

Post Views 90

กระเป๋าใส่ Passportเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *