COVID-19 สายการบินยอมให้เลื่อนเที่ยวบิน ในเส้นทาง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไทเป

จากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ  “COVID-19” (อ่านว่า โควิด นายทีน) ที่มีการติดเชื้อในประเทศจีน และ แผ่ขยายมาทางเอเชีย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ทางสาธารณะสุขประเทศไทย ได้แนะนำให้ผู้จะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน

หากดูจากยอดผู้ติดเชื้อในแต่ละประเทศแล้ว (ข้อมูลวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 63)

 • เกาหลีใต้ 104 คน
 • ญี่ปุ่น 94 คน
 • สิงคโปร์ 84 คน
 • ฮ่องกง 69 คน
 • ไทย 35 คน
 • ไต้หวัน 24 คน
 • มาเลเซีย 22 คน

พบว่าก็มีอีกหลายประเทศ เช่นกัน ที่มีผู้ติดเชื้อมาก เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในประเทศนั้น

หลายคนที่มีโปรแกรมการเดินทางในช่วงนี้ อาจตัดสินใจแล้วว่า ยกเลิก/เลื่อนทริปไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หลายสายการบินมีนโยบายให้ผู้ที่เดินทางในช่วงนี้เลื่อนเที่ยวบินออกไปก่อนได้ และ บางเที่ยวบินก็มีการยกเลิก Flight บางเส้นทางออกไป ซึ่งก็เป็นผลดีกับผู้ที่ต้องการยกเลิก / เลื่อนการเดินทาง

นโยบาย / มาตราการของสายการบินต่างๆ ในช่วงการระบาดของ COVID-19

 • สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (เที่ยวบิน XJ)

“ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเเปลง” สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในเส้นทางเข้าเเละออกจากกรุงเทพฯ สู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ รวมทั้งกรุงโตเกียว โอซาก้า ซัปโปโร นาโกย่า

สำหรับผู้โดยสารที่ได้สำรองที่นั่งกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ ก่อนและภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และมีกำหนดการเดินทางวันที่ 21 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม. ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ มอบข้อเสนอแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าและออก ประเทศเกาหลีใต้เเละญี่ปุ่น

.

 • สายการบินไทยแอร์เอเชีย (เที่ยวบิน FD)

“ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเเปลง” สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทางในเส้นทางเข้าเเละออก ประเทศไทยสู่สิงคโปร์ และไทเป

ทั้งนี้ข้อเสนอดังกล่าว สำหรับผู้โดยสารที่ได้สำรองที่นั่งกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563 และมีกำหนดการเดินทางวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งสามารถเลือกรับข้อเสนอในการเปลี่ยนเเปลงการเดินทาง โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเปลี่ยนเที่ยวบิน: ผู้โดยสารสามารถเลื่อนวันเดินทางในเส้นทางเดิมได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เเละมีกำหนดการเดินทางใหม่ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเเต่ละเที่ยวบิน หรือ

การเก็บวงเงินไว้ใช้: ผู้โดยสารสามารถเก็บยอดการสำรองที่นั่งไว้ในบัญชี AirAsia BIG เพื่อการสำรองที่นั่งในอนาคตกับแอร์เอเชียในเส้นทางใดก็ได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยต้องยื่นเรื่องก่อนกำหนดวันเดินทางเดิม และใช้วงเงินในระบบภายใน 90 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้วันเดินทางใหม่อาจเกิดขึ้นหลังจากวันหมดอายุของวงเงินได้ หากตารางบินยังมีให้บริการ

ผู้ที่ต้องการรับข้อเสนอทางเลือกสามารถยื่นเรื่องผ่าน AVA ได้ที่ support.airasia.com โดยเลือก “Covid-19” ตามด้วย “เที่ยวบินไทยแอร์เอเชีย (รหัสFD)” และเลือก “การเก็บวงเงินไว้ใช้” หรือ “การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน” จากนั้นทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้

กรณีการจองผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือตัวแทนการท่องเที่ยวออนไลน์จะต้องดำเนินการผ่านตัวแทนที่ทำการจองนั้นๆ อย่างไรก็ตาม แอร์เอเชียยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเเละจะอัพเดตให้ท่านทราบข้อมูลเป็นระยะ

รายละเอียดเพิ่มเติม. Travel Advisory: ไทยแอร์เอเชีย ยกเว้นค่าธรรมเนียมเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือ เก็บวงเงินไว้ใช้ สำหรับผู้โดยสาร ในเส้นทางเข้าเเละออกสิงคโปร์ และไทเป

.

 • การบินไทย (Thai Airways)

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเส้นทางญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์

สำหรับผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารการบินไทย ก่อน และ/หรือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563 สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ภายในอายุบัตรโดยสาร หรือขยายเวลาการเดินทางได้ถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม

นอกจากนี้ยังมีการยกเลิกเที่ยวบินอีกเป็นจำนวนมาก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน www.facebook.com/ThaiAirways.TH

ช่องทางติดต่อ. THAI Contact Center โทร.0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

.

 • ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air)

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงการเดินทางในกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ในประเทศญี่ปุ่น และ สิงคโปร์

สำหรับผู้โดยสารที่ทำการ สำรองที่นั่งก่อน และ/หรือ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 และมีการเดินทางระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 – 31 มีนาคม 2563 โดยสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม. https://bit.ly/2ParKCv

.

Scoot (ไม่ใช่ NokScoot)

ให้เปลี่ยนเส้นทางใหม่ได้ / เปลี่ยนแปลง Flight / คืนเงิน 100% ในเส้นทางไปยัง ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, มาเก๊า, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, ไต้หวัน หรือเวียดนาม

– เปลี่ยนเส้นทางไปยังปลายทางอื่น (วันที่เดินทางถึง 31 สิงหาคม 2563)
– จองเที่ยวบินใหม่ (ไม่เกิน 31 สิงหาคม 2563) โดยมีต้นทางและปลายทางเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ จะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลง
– คืนเงิน 100% ของมูลค่าการเดินทาง จะได้รับเป็น Scoot travel voucher.

รายละเอียดเพิ่มเติม. www.flyscoot.com/en/announcements/update-on-COVID-19

.

All Nippon Airways (ANA)

ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินเดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น ผุ้โดยสารจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการเปลี่ยนแปลงการจอง/การเดินทาง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ 1 ครั้ง ขยายการเดินทางได้จนถึง 30 มิถุนายน 2020 ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางบินหรือสายการบินได้และเที่ยวบินที่ทำการเปลี่ยนจะต้องมีรหัสชั้นโดยสาร (Booking class) เดียวกันกับที่ระบุในบัตรโดยสารเดิม บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ต้องเป็นบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA (หมายเลขบัตรโดยสารขึ้นต้นด้วย 205) โดยมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นเส้นทางเที่ยวบินเริ่มจาก กรุงเทพฯ ไป ญี่ปุ่น (เส้นทางกรุงเทพฯ – สหรัฐอเมริกาจะไม่สามารถใช้ได้) วันที่ออกบัตรโดยสารต้องเป็นวันที่ และ/หรือก่อน 21 กุมภาพันธ์ 2020 วันออกเดินทางจากกรุงเทพฯไปยังญี่ปุ่นต้องเป็นวันที่ และ/หรือก่อน 31 มีนาคม 2020 หมายเหตุ การขอคืนเงินจะยังคงเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของแต่ละบัตรโดยสาร

รายละเอียดเพิ่มเติม. www.ana.co.jp

แผนกสำรองที่นั่งของ ANA สาขากรุงเทพฯ โทรศัพท์: 02-238-5121 เวลาทำการ :จันทร์ – ศุกร์ 08:30-17:30 (หยุดทำการหยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขตฤกษ์)

.

 • Cathay Pacific และ Cathay Dragon

มีการยกเลิกบางเที่ยวบิน ให้เปลี่ยนแปลง Flight / คืนเงินได้ สำหรับผู้ที่เดินทาง 2 กุมภาพันธ์ – 28 มีนาคม 63

เมืองที่เกี่ยวข้อง

– China – Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan regions: Kaohsiung, Taichung and all Mainland China cities with the exception of — Beijing, Shanghai Pudong, Chengdu and Xiamen
– The Americas: New York (Newark), Washington D.C.
– Asia: Jeju, Busan, Clark, Davao, Niigata, Okinawa, Male
– Australasia: Adelaide
– Europe: Rome, Milan, London (Gatwick)
– Middle East: Tel Aviv

ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางสายการบินจะแจ้งไปทาง email การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินแนะนำให้ทำผ่าน Manage Booking เนื่องจากเจ้าที่ติดต่อยากในช่วงนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม. https://www.cathaypacific.com/

Post Views 453


admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *