รวมที่พักขอนแก่น โรงแรม รีสอร์ทขอนแก่น

ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่รองมาจากจังหวัด นครราชสีมาและ อุบลรราชธานี ขอนแก่นยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติ หรือทางอารยธรรม ไม่ว่าจะมีการค้นพบซากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์อายุนับล้านปี พบชุมชนเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่ง ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวก็มีมากมาย อาทิเช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น (เป็นที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุอันมีค่า) บึงแก่นนคร(เป็นบึงขนาดใหญ่) และ พระมหาธาตุแก่นนคร(พระธาตุเก้าชั้น) เป็นต้น อวานี ขอนแก่น

Read more

ขอนแก่น, ข้อมูลท่องเที่ยวขอนแก่น, การเดินทาง

ขอนแก่น หากจะอ้างถึงประวัติของจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเริ่มก่อตั้งเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 อายุเพียงแค่สองร้อยกว่าปีก็คงจะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเมืองเก่า แต่ที่จริงแล้วดินแดนบนที่ราบสูงแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากไม่ว่า จะเป็นทางธรรมชาติ หรือทางอารยธรรม ดังที่มีการค้นพบซากสิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์อายุนับล้านปี พบชุมชนเมืองโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่ง ตลอดจนปราสาทขอมสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ด้วยอารยธรรมที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สิ่งที่พบที่นี่ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานต่าง ๆ จึงล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้ทราบความเป็นมาของคนไทยและชาติไทย ขอนแก่น

Read more