สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ค่ายสุรสีห์

สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยทั้งมวล? เป็นภาพยนตร์ไตรภาคอันยิ่งใหญ่ที่ดำเนินการถ่ายทำบนพื้นที่กว่า 5,000 ไร่? ในบริเวณกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ตำบลลาดหญ้า ชมความสวยงามอลังการของฉากต่างๆ จากในภาพยนตร์ที่ท่านจะได้สัมผัสจริง อาทิ วัดมหาเถรคันฉ่อง? ห้องเก็บพระแสงปืนต้น? อาณาจักรหงสาวดี? สีหสาสนบัลลังก์? คุกใต้ดิน? พระที่นั่งสรรเพชรปราสาท? ท้องพระโรงหงสาวดี?

Read more