ตลาดปลาซึกิจิ Tsukiji Fish Market ตลาดปลาในโตเกียว

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ตลาดปลา Tsukiji ด้านใน (ที่ขายปลาสด ประมูลปลา) ได้ปิดตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2561 และย้ายไปที่ใหม่ที่ Toyosu (ใกล้เกาะ Odaiba) ส่วนร้านค้าที่อยู่รอบนอกตลาด ยังขายเหมือนเดิม ตลาดปลาซึกิจิ (Tsukiji Fish Market

Read more