ตึก Transformers ฮ่องกง (Montane Mansion) การเดินทาง มุมถ่ายรูป

ตึก Transformers ฮ่องกง เป็นมุมถ่ายรูป และสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในฮ่องกง จริงๆ แล้วตึกนี้เป็นที่อยู่อาศัยของชาวฮ่องกง มีชื่อว่า Montane Mansion หรือ Yick Fat Building รูปทรงตึกเมื่อมองจากมุมบนจะเป็นรูปตัว m เต็มไปด้วยห้องพักนับพันห้อง เรียงรายติดกันอย่างหนาแน่น บนความสูงของตึกเกือบ 20 ชั้น สาเหตุที่คนมาเที่ยวชมตึก Montane

Read more