10 ที่พักย่างกุ้ง เดินทางสะดวก

ย่างกุ้ง เป็นเมืองใหญ่ และมีความสำคัญมากที่สุดในประเทศพม่า เนื่องจากอดีตย่างกุ้งเคยเป็นเมืองหลวง ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการ และแหล่งธุรกิจที่สำคัญของประเทศพม่า ในยุคที่อังกฤษเข้ายึดครองพม่า ย่างกุ้งถือเป็นจุดสำคัญเพราะเป็นเมืองท่าติดทะเล และเป็นปากแม่น้ำที่เชื่อมไปยังแม่น้ำอิรวดีเพื่อขึ้นไปสู่พม่าตอนบน จึงทำให้ใจกลางเมืองย่างกุ้งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรม วัด ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีของฝากทั้งอัญมณี งานฝีมือท้องถิ่น งานศิลปะอันทรงคุณค่า ในด้านการท่องเที่ยว ย่างกุ้ง ถือว่าเป็นเมืองที่น่าเที่ยว มีสิ่งอำนวยความสะดวก และ

Read more