แม่สาย ท่าขี้เหล็ก ขั้นตอนผ่านแดน

เชียงราย / แม่สาย ท่าขี้เหล็ก อำเภอแม่สาย อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 61 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 เป็นอำเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า (เมียนมาร์) โดยมีแม่น้ำแม่สายเป็นพรมแดนระหว่างสองประเทศ มีสะพานเชื่อมเมืองทั้งสองเข้าด้วยกัน ทั้งชาวไทยและชาวพม่าเดินทางไปมาหาสู่ค้าขายกันได้โดยเสรี นักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมเดินทางไปยังท่าขี้เหล็ก สหภาพพม่า เพื่อซื้อสินค้าปลอดภาษี สินค้าก๊อปปี้

Read more