รวมที่พักนครสวรรค์ โรงแรม รีสอร์ทนครสวรรค์

นครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำสายสำคัญ ๆ หรือที่รู้จักกันในนาม ปากน้ำโพ มีแม่น้ำปิง วัง ยม และน่านไหลมาบรรจบกันที่นี่กลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของประเทศ นครสวรรค์มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรม ที่น่าสนใจหลายอย่าง บึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ บึงบอระเพ็ด วัดคีรีวงศ์ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างสมัยปลายกรุงสุโขทัย นอกจากการท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์แล้วนักเดินทางหลายคนก็มักจะใช้จังหวัดนครสวรรค์เป็นที่พักกลางทางระหว่างขึ้นเหนือไปเชียงใหม่ เชียงราย เดอะ

Read more

นครสวรรค์, ข้อมูลท่องเที่ยวนครสวรรค์, การเดินทาง

นครสวรรค์ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ระหว่างภาคกลางและภาคเหนือจึงเป็น ประตูสู่ภาคเหนือ และเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของภาคเหนือตอนล่าง และจังหวัดนี้ยังมีความสำคัญตรงที่เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำสายสำคัญ ๆ หรือที่รู้จักกันในนาม “ปากน้ำโพ” แม่น้ำปิง วัง ยม และน่านไหลมาบรรจบกันที่นี่กลายเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำสายสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของบึงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ บึงบอระเพ็ด ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณพืช ฝูงนกนานาชนิด และยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาอีกนับร้อยชนิด เนื่องจากมีอาหารอุดมสมบูรณ์

Read more