น้ำตกห้วยแก้ว เชียงใหม่

เชียงใหม่ / น้ำตกห้วยแก้ว น้ำตกห้วยแก้ว เป็นน้ำตกที่อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่มากที่สุด ติดกับสวนสัตว์เชียงใหม่ หรือ ตีนดอยสุเทพ ตัวน้ำตกมีขนาดเล็ก สูงประมาณ 10 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี แต่น้ำไม่เยอะมาก รอบๆบริเวณ สวยงามไปด้วยทิวทัศน์และความร่มรื่นของพันธุ์ไม้นานาชนิด นับว่าเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเชียงใหม่ที่เป็นที่นิยม ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาที่อยู่ในบริเวณรอบๆ นั้น เช่น

Read more