รวมที่พักบุรีรัมย์ โรงแรม รีสอร์ทบุรีรัมย์

บุรีรัมย์  แปลว่า เมืองแห่งความรื่นรมย์ เป็นเมืองที่น่ามาเที่ยวสำหรับคนต่างถิ่น แหล่งท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นแบบโบราณสถาน เพราะจังหวัดบุรีรัมย์มีปราสาทหินน้อยใหญ่มากมาย และที่สำคัญที่สุดพบกระจาย อยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหลักฐาน ทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐและ ปราสาทหินเป็นจำนวนมากกว่า 60 แห่ง รวมทั้ง ได้พบแหล่งโบราณคดีที่สำคัญ คือ เตาเผาภาชนะ ดินเผา และภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่า

Read more

บุรีรัมย์, ข้อมูลท่องเที่ยวบุรีรัมย์, การเดินทาง

บุรีรัมย์ เมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อ เมือง เป็นเมืองแห่งปราสาทหิน ดินแดนแห่งอารยะธรรมขอมโบราณ ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ประมาณ 410 กิโลเมตร จังหวัดบุรีรัมย์มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 10,322 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี และที่สำคัญที่สุด

Read more