พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เชียงใหม่

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ หรือ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ไทย 3 พระองค์ ผู้สร้างเวียงเชียงใหม่ คือ พญามังราย พญางำเมือง และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (พญาร่วง) จากซ้ายไปขวา พญางำเมือง พญามังราย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (พญาร่วง) ที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ อยู่ในกำแพงเมือง ติดถนนพระปกเกล้า บริเวณหน้าหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (อดีตอาคารศาลากลาง) พื้นที่บริเวณนี้ ถือเป็นศูนย์กลางของตัวเมืองเชียงใหม่ ถ้าให้เปรียบเทียบกับกรุงเทพฯ ก็เหมือนเขตพระนครที่มีตึกเก่า

Read more