วัดชิเซนโด เกียวโต Shisen-do Temple

ญี่ปุ่น / เกียวโต / วัดชิเซนโด ทางเข้าวัดชิเซนโด (Shoyudo) ซุ้มประตูไม้ไผ่แบบเรียบง่าย วัดชิเซนโด (Shisen-do Temple : 詩仙堂 หรืออีกชื่อคือวัดอูโทะซึคะ Outotsu-ka) เป็นวัดพุทธนิกายเซน อยู่ที่ตอนเหนือของกรุงเกียวโต ใกล้กับวัดแมนชูอิน (Manshuin) นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวสองวัดนี้เป็นแพคคู่กัน ที่มาของชื่อวัดชิเซนโด

Read more