วัดนันเซนจิ เกียวโต Nanzenji Temple

ญี่ปุ่น / เกียวโต / วัดนันเซนจิ วัดนันเซนจิ (Nanzenji Temple : 南禅寺) เป็นวัดนิกายเซน (Rinzai) ที่สำคัญของเกียวโต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณตีนเขาฮิกาชิยามา เดินทางสะดวกไปได้ทั้งรถบัส และ รถไฟ บริเวณนี้มีวัดและศาลเจ้าดังๆ หลายแห่งที่สามารถเดินต่อถึงกันได้ เช่นศาลเจ้าเฮอัน

Read more