วัดโพธิ์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือที่เรียกว่า วัดโพธิ์ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสวยงาม และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติที่มาเที่ยวกรุงเทพฯ ที่ตั้งของวัดโพธิ์อยู่ที่ถนนมหาราช ข้างพระบรมมหาราชวัง ประวัติการสร้างวัดโพธิ์ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าสร้างในสมัยอยุธยา หรือ สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แต่อย่างไรก็ตามในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้มีการสถาปนาวัดใหม่เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้เล่าเรียนพระปริยัติธรรม วัดนี้ถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 1 ครั้นถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะวัดโพธิ์ใหม่ทั้งหมด และได้นำเอาตำราวิชาการด้านต่าง ๆ มาจารึกไว้โดยรอบ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน

Read more