วัดเรียวอังจิ Ryoanji Temple เกียวโต

ญี่ปุ่น / เกียวโต / วัดเรียวอังจิ วัดเรียวอังจิ (Ryoanji Temple :  龍安寺) เป็นวัดนิกายเซน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกียวโต วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่สวนหินภายในวัด เป็นสวนหินเก่าแก่สร้างตามแบบฉบับนิกายเซน และเป็นวัดที่มีความสำคัญ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1994 ความเป็นมาของวัดนี้เริ่มตั้งแต่สมัยเฮอัน คริสต์ศตวรรษที่ 11 พื้นที่ตรงนี้เป็นของตระกูลฟูจิวาระ

Read more