ศาลเจ้ายาซากะ ศาลเจ้ากิออน เกียวโต Yasaka Shrine

ญี่ปุ่น / เกียวโต / ศาลเจ้ายาซากะ ศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka Shrine : 八坂神社) หรืออีกชื่อหนึ่งคือศาลเจ้ากิออน เป็นศาลเจ้าชินโต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 656  ตั้งอยู่ใจกลางกิออน เกียวโต นักท่องเที่ยวที่มากิออนก็มักจะแวะมาชมและสักการะศาลเจ้าด้วย โดยจะใช้เวลาชมไม่นาน เนื่องจากพื้นที่ในศาลเจ้ามีไม่มาก ชาวญี่ปุ่น

Read more