สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน

ชลบุรี / สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือที่เรียกกันว่า พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยบูรพา ก่อนถึงชายหาดบางแสน มีเนื้อที่ 30 ไร่ ภายในแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ซึ่งมีสัตว์ทะเลนานาชนิดจัดแสดงไว้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจและห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ในการเข้าชมจะใช้เวลาประมาณ 1

Read more