ขั้นตอนการใช้ wifi ฟรี สนามบิน Changi สิงคโปร์

ที่สนามบิน Changi สิงคโปร์ มี wifi ให้ใช้ฟรีอยู่ทั่วสนามบิน การใช้บริการนั้นต้องมีโทรศัพท์มือถือที่สามารถรับ SMS ได้ ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ประเทศไทยก็ต้องมีการเปิดโรมมิ่งไว้ตั้งแต่อยู่ในประเทศไทยแล้ว ขั้นตอนการใช้บริการ 1. เปิดรับสัญญาณ wifi หา SSID ที่ชื่อว่า #WiFi@Changi 2. เมื่อเชื่อมต่อสัญญาณได้แล้วจะเข้าไปยังหน้าลงทะเบียน

Read more