รวมที่พักหาดบ้านกรูด ประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์ / รวมที่พักหาดบ้านกรูด หาดบ้านกรูด ตั้งอยู่ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นชายหาดที่กว้างและสวยงาม มีความยาวของหาดประมาณ 12 กิโลเมตร ที่ขนานกับถนนเลียบชายทะเล ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นหาดเงียบสงบ ร่มรื่น และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม แต่เดิมบริเวณที่แหล่งนี้จะมีต้นมะกรูดขึ้นมากมาย จึงเป็นที่มาของชื่อ บ้านกรูด และที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวประมง ไม่ว่าจะเป็น

Read more

หาดบ้านกรูด ประจวบคีรีขันธ์

หาดบ้านกรูด อยู่ในเขตบ้านกรูด ตำบลธงชัย เป็นชายหาดที่กว้างและสวยงาม แนวหาดยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ขนานไปกับถนนเลียบชายหาด เดิมมีต้นมะกรูดขึ้นมากมาย จึงเป็นที่มาของชื่อ บรรยากาศที่นี่สงบ ร่มรื่นด้วยทิวมะพร้าว ทิวทัศน์สวยงาม มีชุมชนประมงกระจายตัวอยู่ตลอดชายหาด นักท่องเที่ยวจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวประมงมากมาย เช่น การทำอาชีพประมงชายฝั่ง การแปรรูปอาหารทะเลแห้ง การจับแมงกระพรุนเพื่อส่งขายต่างประเทศ รวมทั้งยังมีที่พักไว้ให้บริการหลายแห่ง

Read more