อำเภอเมืองเชียงใหม่

อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นเขตเมืองเก่าของเชียงใหม่ มีวัดเก่าหลายแห่ง เช่นวัดเชียงมั่น, วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร, วัดอุโมงค์ ฯลฯ ในด้านการท่องเที่ยว อำเภอเมืองเชียงใหม่ก็มีความสะดวกมาก มีสนามบินเชียงใหม่ และสถานีขนส่งอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ และ อุทยานฯ เช่น น้ำตกห้วยแก้ว ดอยสุเทพ ขุนช่างเคี่ยน ดอยปุย ส่วนห้างก็มีไม่แพ้กรุงเทพฯ

Read more