เขาปินะ พระพุทธไสยาสน์

เขาปินะ ที่อยู่ตำบลนาวง ห่างจากตัวเมืองตามถนนเพชรเกษมประมาณ 45 กิโลเมตร มีทางแยกจากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ 2 กิโลเมตร ภูเขาลูกนี้ภายในกลวงจนถึงยอดเขา มีลักษณะคล้ายกะทะคว่ำ ตรงเชิงเขาเป็นที่ตั้งของวัดปินะ มีบันไดขึ้นไปชมถ้ำ ซึ่งมีอยู่หลายชั้นและชมทิวทัศน์รอบ ๆ เขาได้? บริเวณทางเข้าถ้ำมีพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Post Views

Read more