เขื่อนศรีนครินทร์ นาฬิกาแดด สวนเวลารำลึก กาญจนบุรี

กาญจนบุรี / เขื่อนศรีนครินทร์ นาฬิกาแดด สวนเวลารำลึก จุดชมวิวเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนศรีนครินทร์ อยู่ห่างจากน้ำตกเอราวัณ ประมาณ 4 กิโลเมตร ทางตอนบนของแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกั้นแม่น้ำแควใหญ่ เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ที่อำนวยประโยชน์ทั้งในด้านการชลประทาน การลดอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง รวมทั้งการผลิตกระแสไฟฟ้า การประมง และเหนือสันเขื่อนยังมีทิวทัศน์ที่สวยงาม วิวภูเขา เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

Read more