รวมที่พักเชียงของ เชียงราย

รวมที่พักเชียงของ อำเภอเชียงของเป็นอำเภอที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเริ่มที่จะให้ความสนใจเข้ามาเที่ยวมากขึ้น โรงแรม รีสอร์ท เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณบ้านหัวเวียง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยนักท่องเที่ยวที่มายังอำเภอเชียงของสามารถข้ามไปยัง เมืองห้วยทราย ประเทศลาว ได้ที่ท่าเรือบ้านหัวเวียง สามารถทำหนังสือเดินทางชั่วคราวเพื่อข้ามไปท่องเที่ยวได้และสามารถใช้พาสปอร์ตข้ามได้เช่นกัน นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือจากท่าเรือบ้านหัวเวียงล่องน้ำโขงไปยังเมืองหลวงพระบางได้ ทุกเย็นวันเสาร์จะมีถนนคนเดินกาดเวียงแก้วไนท์ จัดที่ถนนสายกลาง บ้านเวียงแก้ว  ส่วนอีกถนนหนึ่งอยู่กันคนละที่ มีเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน ขายกันเฉพาะวันศุกร์ เรียกว่าถนนคนเดินกาดเมืองเจียงของ  และเชียงของมีชื่อเสียงในเรื่องการจับ

Read more