รวมที่พักแม่สอด โรงแรม รีสอร์ทแม่สอด จ.ตาก

อำเภอแม่สอด เป็นอำเภอหนึ่งทางตอนกลางของจังหวัดตาก อยู่ห่างจากอำเภอเมืองตาก 86 กิโลเมตร ลักษณะเป็นที่ราบระหว่างภูเขาระหว่างเทือกเขาถนนธงชัยทิวเขาในฝั่งประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งเป็นทิวเขาฝั่งประเทศพม่า แม่สอดยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เยี่ยมชม ไม่ว่าจะเป็น ทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒธรรม ทางธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมเก่าแก่ และยังมีแหล่งช็อปปิ้งอีกที่ก็คือ ตลาดริมเมย เป็นตลาดค้าขายสินค้าพื้นเมือง มากมาย ทั้งของไทยและพม่า เช่น หน่อไม้แห้ง ปลาแห้ง

Read more

สะพานมิตรภาพไทย-พม่า แม่สอด-เมืองเมียวดี

สะพานมิตรภาพไทย–พม่า ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสายลวด เป็นสะพานที่สร้างข้ามแม่น้ำเมย ระหว่างอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับเมืองเมียวดี สหภาพพม่า มีความยาว 410 เมตร กว้าง 13 เมตร สำหรับประชาชนชาวไทย และผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอแม่สอด สามารถเดินทาง หรือนำรถยนต์ข้ามไปได้ โดยทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง แม่สอด

Read more