แหลมแท่น จุดชมวิวบางแสน

ชลบุรี / แหลมแท่น จุดชมวิวบางแสน แหลมแท่น เป็นจุดชมวิวยอดนิยมของหาดบางแสน อยู่บริเวณสุดหาดบางแสนทางทิศเหนือเลยมาทางเขาสามมุข มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเล บริเวณแหลมแท่นเต็มไปด้วยโขดหินริมทะเล วิวสวยมองเห็นหาดบางแสนและเขาสามมุขเหมาะแก่การถ่ายรูป นั่งเล่น พักผ่อน มีศาลายื่นไปในทะเล ที่บริเวณศาลาจะมีผู้คนมาตกปลากันมากและมีประติมากรรมรูปปลาโลมาที่สวยงาม ในวันหยุด ตอนเย็นจะมีตลาดนัดขายของตรงลานใกล้กับแหลมแท่น หรือที่เรียกกันว่าถนนคนเดินบางแสน เปิดขายในคืนวันศุกร์และเสาร์ ของที่ขายก็จะเป็นพวกของกิน เสื้อผ้า

Read more