ตรวจสอบเลขพัสดุ - มีนาคม 2563

ตรวจสอบ Tracking No. ไปรษณีย์ / EMS ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ตรวจสอบ Tracking No. Kerry ได้ที่เวบไซต์ th.kerryexpress.com/th/track/

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

มีนาคม

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
31 มี.ค. 63 คุณสมศักดิ์ EG572648310TH
คุณชนิสรา EG572648323TH
คุณอดิสรณ์ EG572648306TH
คุณธำรงลักษณ์ SDOF10003894030
คุณพงค์อาภา SDOF10003894238
คุณจุฑารัตน์ SDOF10003894717
คุณกีรติ SDOF10003900023
คุณจำลอง SDOF10003935935
30 มี.ค. 63 คุณเนตรนภา EG572648283TH
คุณธนภรณ์ EG572648297TH
คุณกีรติ SDOF10003803479
คุณขนิษฐา SDOF10003803534
คุณขนิษฐา SDOF10003840589
คุณขนิษฐา SDOF10003841407
คุณนิวัฒน์ SDOF10003847307
28 มี.ค. 63 คุณอนุพล EG572648270TH
คุณพัทธ์ธีรา EG572648266TH
คุณสายันต์ RF056990601TH
คุณมาโนช RF056990589TH
คุณพรไพลิน SDOF10003757823
คุณชวิศ SDOF10003774056
27 มี.ค. 63 คุณนูรีดา EG572648252TH
26 มี.ค. 63 คุณพิพัฒน์ EG572648249TH
คุณพัฒนพงศ์ EG572648235TH
คุณอมรเทพ EG572648221TH
คุณทศวร SDOF10003524682
คุณเจษฎา SDOF10003643459
คุณสงกรานต์ SDOF10003648801
คุณสุกัญญา SDOF10003651338
คุณวีรพล SDOF10003654111
คุณจุฑารัตน์ SDOF10003659243
คุณซารีฟา SDOF10003665234
24 มี.ค. 63 คุณธนกรณ์ EG572648195TH
คุณอรพรรณ EG572648218TH
คุณมาวิน EG572648204TH
คุณนิกร EG572648178TH
คุณธำรงลักษณ์ SDOF10003550428
23 มี.ค. 63 คุณเนตรนภา EG572648133TH
คุณวิเชียร EG572648164TH
คุณทัศภูมิ EG572648120TH
คุณรสสุคนธ์ EG572648116TH
คุณวัฒนา EG572648147TH
คุณภาณุพงศ์ EG572648155TH
คุณศักดิ์สิทธิชัย SDOF10003467504
คุณธนพร SDOF10003487348
21 มี.ค. 63 คุณเทพราชันย์ RF056990561TH
ร้าน Happy RF056990575TH
คุณกิตติวินทร์ RF056990558TH
คุณสายันต์ EG572648093TH
คุณเอพี EG572648080TH
คุณชลรัตน์ EG572648102TH
คุณศศิธร SDOF10003379128
คุณปัทมา SDOF10003393205
คุณธิวากร SDOF10003393681
20 มี.ค. 63 คุณธัญเกียรติ RF056990544TH
คุณประจักษ์ EG572648076TH
คุณTum EG572648062TH
คุณวรรณวิภา SDOF10003341711
คุณมัณฑนา SDOF10003345784
19 มี.ค. 63 คุณอรปรางค์ RF056990535TH
คุณตัสนีม RF057068098TH
18 มี.ค. 63 คุณNattayut KEC00239952854
คุณสราวุฒิ EG572648005TH
คุณหัทยา EG572648031TH
คุณศรัญญา EG572648028TH
คุณนูริดา EG572648014TH
คุณลัน EG572648045TH
17 มี.ค. 63 คุณประพันธ์ KEC00235861369
คุณอรรถพล EG572647985TH
คุณคุณากร EG572647977TH
คุณธนารัตน์ EG572647994TH
คุณเหลียวหลักวงศ์ SDOF10003202440
16 มี.ค. 63 คุณบัญชา KEC00230838354
คุณอังคณา EG572647946TH
คุณเบ็ญจา EG572647963TH
คุณเนตรนภา EG572647950TH
คุณธนบดี EG572647932TH
คุณศิริพร EG572647929TH
คุณวันชัย EG572647892TH
คุณเอพี EG572647889TH
คุณวิรินจ์ EG572647901TH
คุณธนภรณ์ EG572647915TH
14 มี.ค. 63 คุณอรรถพล EG572647875TH
คุณโชค EG572647827TH
คุณชัชชัย EG572647861TH
คุณณัฐกมล RF056990527TH
คุณรอฮานา SDOF10003067211
คุณวุฒิพงษ์ SDOF10003075388
คุณทัศภูมิ SDOF10003076324
13 มี.ค. 63 คุณปาฑิตา EG572647858TH
คุณมัทนา EG572647835TH
คุณอดินันท์ EG572647813TH
คุณเอกสิทธิ์ EG572647844TH
คุณจินดา RF056990500TH
คุณอภิสิทธิ์ SDOF10003026366
คุณกิตติภณ SDOF10003035884
12 มี.ค. 63 คุณธนารัตน์ EG572647795TH
คุณทิพญา EG572647800TH
คุณอดินันท์ EG572647787TH
คุณชินพัฒน์ SDOF10002978308
คุณอรปรางค์ SDOF10002984540
คุณลักษิกา SDOF10002985983
11 มี.ค. 63 คุณวรนาท EG572647760TH
คุณนิกร EG572647756TH
คุณทรงกลด EG572647773TH
คุณดารารัตน์ SDOF10002928926
คุณกรรณิกา SDOF10002934767
คุณโภศากร SDOF10002944504
10 มี.ค. 63 คุณวราลักษณ์ EG572647725TH
คุณวรพนธ์ EG572647742TH
คุณณัชชา EG572647739TH
คุณศรายุทธิ์ RF056990473TH
คุณสุพัตรา RF056990495TH
คุณอภิชาติ EG572647487TH
คุณกาญจนา SDOF10002898261
คุณพิมพ์เพ็ญ SDOF10002898354
คุณรุ่งลดิศ SDOF10002908406
คุณนภัทร KEC00214001448
คุณธนารัตน์ KEC00214001553
พระภาคิน KEC00214001670
คุณศุภชัย KEC00214001766
5 มี.ค. 63 คุณอรุณวรรณ EG572647685TH
คุณเหลียวหลักวงศ์ EG572647654TH
คุณแสงเทียน EG572647699TH
คุณธำรงรัตน์ EG572647708TH
คุณอดินันท์ EG572647645TH
คุณนิรันดร์ EG572647671TH
คุณวราภรณ์ EG572647668TH
คุณศรัณยา SDOF10002708916
คุณคณิตา SDOF10002667246
คุณปัณณธร SDOF10002668098
คุณธีรภัทร SDOF10002668368
4 มี.ค. 63 คุณธีรวุฒิ EG572647610TH
คุณอนุชา EG572647597TH
คุณสุชาติ EG572647566TH
คุณสาคร EG572647583TH
คุณสิทธิพร EG572647570TH
คุณอนุวัฒน์ EG572647623TH
คุณมาวิน EG572647606TH
คุณศักดิ์รินทร์ SDOF10002553204
คุณกุลภรณ์ SDOF10002591250
คุณโยธิน SDOF10002595879
คุณชุติมา SDOF10002617069
คุณศุภวัฒน์ SDOF10002626131
3 มี.ค. 63 คุณณัฐเชษฐ์พงษ์ EG572647518TH
คุณวัชรพงศ์ EG572647549TH
คุณธนพล EG572647535TH
คุณอดินันท์ EG572647521TH
คุณอนุวัฒน์ EG572647552TH
คุณศราวุฒิ SDOF10002525958
คุณดนุสรณ์ SDOF10002526490
2 มี.ค. 63 คุณปรัชญาดล EG572647447TH
คุณสิทธิชัย EG572647433TH
คุณTat EG572647420TH
คุณธนกร EG572647402TH
คุณJaripong EG572647495TH
คุณPiwannit EG572647416TH
คุณหรรษธร EG572647455TH
คุณอุสมาน EG572647504TH
คุณสิทธิพร EG572647481TH
คุณปราชญพัฒน์ EG572647464TH
คุณไพจิตร EG572647393TH
คุณปวีรัตน์ EG572647478TH
คุณPornkanok EG572647380TH
คุณปนัดดา SDOF10002440917
คุณรัชดา SDOF10002443065
คุณรดา SDOF10002444947
คุณภัคพิชญ์ญา SDOF10002445581