ตรวจสอบเลขพัสดุ - มิถุนายน 2563

ตรวจสอบ Tracking No. ไปรษณีย์ / EMS ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ตรวจสอบ Tracking No. Kerry ได้ที่เวบไซต์ th.kerryexpress.com/th/track/

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

มิถุนายน

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
30 มิ.ย. 63 คุณอังสนา SDOF5010245328
คุณอรณิช SDOF5010282118
คุณธิษตยา SDOF5010282589
คุณสายฝน SDOF5010283885
คุณChulalak SDOF5010248884
คุณศุภสวัสดิ์ SDOF5010284533
คุณจิระนุช SDOF5010284574
คุณกีรติ SDOF5010284654
คุณภิเศก SDOF5010284959
คุณPirapon EG788928264TH
คุณไกรวุฒิ EG788928255TH
คุณประพันธ์ EG788928247TH
29 มิ.ย. 63 คุณประภาส SDOF5010141397
คุณธิรดา SDOF5010146791
คุณพรทิพย์ SDOF5010147294
คุณกีรติ SDOF5010147622
คุณ SDOF5010148081
คุณจินดารัตน์ SDOF5010148257
คุณรัชกุล SDOF5010148422
คุณวิชิต SDOF5010148557
คุณรชต SDOF5010148583
คุณปัตติมาภรณ์ SDOF5010148757
คุณณฐอร SDOF5010148761
คุณซอฟียา SDOF5010148777
คุณอังสนา SDOF5010149104
คุณวีรยุทธ์ SDOF5010149404
คุณอัจจิมา SDOF5010149552
คุณชัชวาลย์ SDOF5010152860
คุณกิตติ SDOF5010184236
คุณปัตติมาภรณ์ SDOF5010188199
คุณอุไรวรรณ SDOF5010189131
คุณธันยพร SDOF5010189218
คุณสุดารัตน์ SDOF5010189858
คุณพงศา SDOF5010189918
คุณอภิญญา RF056991071TH
คุณมาโนช RF056991068TH
คุณสมพงษ์ EG788928176TH
คุณศุภฤทธิ์ EG788928180TH
คุณทิพย์รัตน์ EG788928220TH
คุณนิรันดร์ EG788928216TH
คุณสมโชค EG788928162TH
คุณสิรินทรา EG788928193TH
คุณเพ็ญนภา EG788928233TH
คุณมนัสวิน EG788928202TH
27 มิ.ย. 63 คุณนภัทร SDOF5010042838
คุณดวงทอง SDOF5010044098
คุณมนต์ชัย SDOF5010044625
คุณคณากร SDOF5010045009
คุณTawanshine SDOF5010045354
บ.เด่นชัย RF056991054TH
คุณชิดชนก EG788928145TH
คุณธีรวัฒน์ EG788928159TH
คุณศักดิ์นันท์ EG788928131TH
26 มิ.ย. 63 คุณศุภโชค SDOF5009961150
คุณสุกานดา SDOF5009961975
คุณกนกวรรณ SDOF5009962223
คุณสุวิทย์ SDOF5009962672
คุณกฤชณัท SDOF5009962716
คุณประภัสสร SDOF5009962718
คุณWanna SDOF5009963126
คุณอรอุมา SDOF5009963375
คุณอังสนา SDOF5009963423
คุณมนัสวิน SDOF5009963669
คุณวริศร์สร SDOF5009965119
คุณเพชรรัตน์ SDOF5009968664
คุณณัฐมงคล SDOF5009969255
คุณธนกมล SDOF5009976288
คุณกนกวรรณ SDOF5009986160
คุณพรรณนิภา SDOF5009986404
คุณนครินทร์ SDOF5009993516
คุณปนัดดา EG788928114TH
คุณรัฐพล EG788928091TH
คุณอุไรรัตน์ EG788928105TH
คุณชุดิเดช EG788928128TH
25 มิ.ย. 63 คุณสุดารัตน์ SDOF5009880343
คุณสุดารัตน์ SDOF5009882793
คุณนภัทร SDOF5009884147
คุณกีรติ SDOF5009885613
คุณนัทธพงศ์ SDOF5009888249
คุณประภัสสร SDOF5009888352
คุณปณิตา SDOF5009890217
คุณวีระยุทธ SDOF5009898728
คุณศรัณย์ SDOF5009898798
คุณชญาจันทร์ SDOF5009899517
คุณอังสนา SDOF5009903436
คุณอังสนา SDOF5009917854
คุณชัชวาลย์ EG572577587TH
คุณธนารัตน์ EG572577600TH
คุณณัฐวรรณ EG788928026TH
คุณพรเทพ EG788928030TH
คุณเอกรินทร์ EG788928012TH
คุณมโน EG788928065TH
คุณisarapap EG788928043TH
คุณคฑาภาค EG572577595TH
คุณเรณู EG788928074TH
คุณPratueang EG788928057TH
คุณอนุกูล RF056991045TH
24 มิ.ย. 63 คุณอมรรัตน์ EG572577573TH
คุณกิติพศ EG572577560TH
คุณธำรงรัตน์ RF056991037TH
คุณนิยม KEF00632381269
คุณพรกมล SDOF5009801384
คุณกันตพัฒน์ SDOF5009802977
คุณสมการ SDOF5009803966
คุณอรดา SDOF5009805496
คุณสุวิทย์ SDOF5009805723
คุณตีรณันต์ SDOF5009805838
คุณอังสนา SDOF5009806428
คุณภัทรพล SDOF5009806563
คุณกาญจนา SDOF5009807115
คุณณฐกล SDOF5009814098
คุณอานนท์ SDOF5009814286
คุณพุฒิพงศ์ SDOF5009815078
คุณตั๋น SDOF5009815081
คุณดนิฐา SDOF5009816527
คุณฮารีเราะห์ SDOF5009817269
คุณวราภรณ์ SDOF5009817856
คุณธนิดาภรณ์ SDOF5009818256
คุณณัฐมงคล SDOF5009825540
คุณโชติช่วง SDOF5009833590
คุณธีระเทพ SDOF5009842277
23 มิ.ย. 63 คุณจุลวัฒน์ EG572577542TH
คุณสุวนีย์ EG572577556TH
คุณนภัสนันท์ SDOF5009697093
คุณธัญญชล SDOF5009700501
คุณชุติเดช SDOF5009700657
คุณมินตา SDOF5009702401
คุณสุรวิทย์ SDOF5009725606
คุณวราภรณ์ SDOF5009729926
22 มิ.ย. 63 คุณธวัชเทพ KEF00622106651
คุณTippawan EG572577511TH
คุณศรนรินทร์ EG572577525TH
คุณกฤตยา EG572577499TH
คุณสุกฤษฎี EG572577471TH
คุณทิพญา EG572577539TH
คุณสูฮัยมี EG572577485TH
คุณโสภา EG572577508TH
คุณภาคิน EG572577468TH
คุณกีรติ RG056991023TH
คุณทศวร SDOF5009558900
คุณกีรัณ SDOF5009565489
คุณโสภณ SDOF5009566619
คุณเอกลักษณ์ SDOF5009566682
คุณอัครกิตติ์ SDOF5009567305
คุณสิรินยา SDOF5009570037
คุณสาริศา SDOF5009572870
คุณดารารัตน์ SDOF5009573227
คุณสราญรัตน์ SDOF5009573671
คุณจิระนุช SDOF5009573723
คุณอังสนา SDOF5009573912
คุณภูญดา SDOF5009573919
คุณธิวาพร SDOF5009574007
คุณธนภัทร SDOF5009574120
คุณThuangporn SDOF5009579351
คุณชัชวาลย์ SDOF5009603320
คุณอังสนา SDOF5009603564
คุณพัทธ์ภัทร SDOF5009622058
คุณบุญญฤทธิ์ SDOF5009623510
20 มิ.ย. 63 คุณภัชนารี SDOF5009406392
คุณสุรวุฒิ SDOF5009462991
คุณอัจฉรา SDOF5009465139
คุณอาริยา SDOF5009465690
คุณโชติกา SDOF5009465835
คุณศกุนตลา SDOF5009465927
คุณศุภวุฒิ SDOF5009466902
คุณจิราพร SDOF5009470285
คุณศรัณยา SDOF5009479927
คุณสุรวิทย์ SDOF5009484301
คุณนนทณัฐ SDOF5009484352
คุณนำชัย KEF00615544253
คุณดารารัตน์ EG572577437TH
คุณพงศ์ธร EG572577454TH
คุณอาทร EG572577445TH
19 มิ.ย. 63 คุณสุทิชา SDOF5009365843
คุณอังสนา SDOF5009370523
คุณนันท์นภัส SDOF5009371933
คุณภวัต SDOF5009372890
คุณเพ็ญนภา SDOF5009373009
คุณดนัยนันท์ SDOF5009373236
คุณจิระนุช SDOF5009373601
คุณอังสนา SDOF5009409229
คุณนิกันต์ RF056991010TH
คุณมาวิน EG572577410TH
คุณนิสารัตน์ EG572577423TH
คุณอารยา EG572577406TH
18 มิ.ย. 63 คุณดากานดา SDOF5009290826
คุณพนิดา SDOF5009290927
คุณณัฐริกา SDOF5009290988
คุณสิทธิชัย SDOF5009291117
คุณตรองรัชน์ SDOF5009297519
คุณสามารถ SDOF5009297755
คุณเจนจิรา SDOF5009314625
คุณศศิกานต์ SDOF5009324369
คุณจิรเมธ SDOF5009331841
คุณกีรติ RF056991006TH
คุณรุ่งรวิน EG572577397TH
คุณนุรอามานี EG572577383TH
17 มิ.ย. 63 คุณพีระยุทธ KEF00602523365
คุณพัชราภรณ์ SDOF5009223933
คุณศศิธร SDOF5009224328
คุณวรัญญา SDOF5009224417
คุณนัญทภัทร SDOF5009224968
คุณชนิการ์ SDOF5009225452
คุณสุพรรณี SDOF5009248630
คุณจารุมน SDOF5009249881
คุณพรทิพย์ SDOF5009250495
คุณธนดล SDOF5009250931
คุณไกรวุฒิ EG572577366TH
คุณวรัญญา EG572577349TH
คุณสุรพล EG572577335TH
คุณธนกร EG572577321TH
คุณประทุมพร EG572577370TH
คุณนางชฎา EG572577352TH
16 มิ.ย. 63 คุณพิมพิดา SDOF5009145379
คุณศุภารัตน์ SDOF5009150172
คุณวีรวัฒน์ SDOF5009155657
คุณณัฐวุฒิ SDOF5009171846
คุณอุมาพันธ์ EG572577295TH
คุณเรณู EG572577318TH
คุณบัลลังค์ EG572577304TH
คุณกีรติ EG572577281TH
15 มิ.ย. 63 คุณนุสรา SDOF5009039885
คุณรัชดาพร SDOF5009047595
คุณรัชดา SDOF5009051849
คุณนงนุช SDOF5009051874
คุณวรรณภา SDOF5009052684
คุณกรรณิการ์ SDOF5009052989
คุณรุ่งอรุณ SDOF5009053487
คุณภาณุวัฒน์ SDOF5009053835
คุณจิระนุช SDOF5009054141
คุณธนดล SDOF5009054396
คุณณภัคมนต์ SDOF5009054550
คุณรัชดา SDOF5009054624
คุณพัชราภรณ์ SDOF5009054723
คุณกรวรรณ SDOF5009054862
คุณปวีณา SDOF5009055217
คุณวชิรวิทย์ EG572577255TH
คุณสยาม EG572577220TH
คุณศุภรัสมิ์ EG572577180TH
คุณอัญชลี EG572577233TH
คุณสุปราณี EG572577216TH
คุณศิโรตม์ EG572577176TH
คุณปรางทิพย์ EG572577264TH
คุณอำนวย EG572577278TH
คุณเกียรติภูมิ EG572577193TH
คุณยุทธนา EG572577202TH
คุณนิกร EG572577247TH
คุณจุติรัตน์ RF056990990TH
13 มิ.ย. 63 คุณธัชกร SDOF5008959936
คุณฐิติรัตน์ SDOF5008960716
คุณเอมอร SDOF5008964120
คุณศุภวราลักษณ์ SDOF5008976595
คุณจิระนุช SDOF5008980395
คุณขจรเกียร SDOF5008980794
คุณกุหลาบ SDOF5008983061
คุณกองทอง EG572577159TH
คุณประเสริฐ EG572577145TH
คุณณัฐริกา EG572577162TH
คุณสยาม EG572577114TH
คุณมาวิน EG572577131TH
คุณพนมพร EG572577128TH
12 มิ.ย. 63 คุณเกริกเกียรติ SDOF5008837870
คุณฤทัยรัตน์ SDOF5008888628
คุณมนต์ชัย SDOF5008903350
คุณฟ้า SDOF5008910925
คุณกมลรัตน์ SDOF5008911665
คุณณัฏฐ์วิภา EG572577088TH
คุณกันยารัตน์ EG572577091TH
คุณธีระพงศ์ EG572577074TH
คุณลลิดา EG572577065TH
คุณมาวิน EG572577057TH
คุณธยานนท์ EG572577105TH
11 มิ.ย. 63 คุณวันเฉลิม SDOF5008823231
คุณศิริขวัญ SDOF5008823418
คุณสุภัทร SDOF5008823466
คุณดารารัตน์ SDOF5008824506
คุณพรสุดา SDOF5008824653
บจก.เทสล่า อินเตอร์เทค SDOF5008824755
คุณจุฑามาศ SDOF5008836498
คุณอภิวัฒน์ SDOF5008836893
คุณปรินทร์ SDOF5008836894
คุณชนกภรณ์ SDOF5008836928
คุณปรัชญ์พงศ์ EG572577030TH
คุณปิยนุช EG572577012TH
คุณภาคย์ EG572577009TH
คุณธนกฤต EG572577043TH
คุณสาวิตรี EG572577026TH
10 มิ.ย. 63 คุณสุธาสินี SDOF5008745935
คุณกีรติ SDOF5008747730
คุณชลชินี SDOF5008748252
คุณทัศภูมิ SDOF5008767666
คุณมนต์ชัย EG572576975TH
คุณลิลรฎา EG572576989TH
คุณศรัณย์ EG572576992TH
คุณจักรพันธุ์ EG572576958TH
คุณอดินันท์ EG572576961TH
9 มิ.ย. 63 คุณวราภรณ์ SDOF5008662871
คุณสุภา SDOF5008666724
คุณพีรยา SDOF5008667344
คุณปิยนุช SDOF5008667534
คุณกีรติ SDOF5008668118
คุณปภัสสร SDOF5008668409
คุณศิริวิภา SDOF5008668776
คุณอังคณา SDOF5008668882
คุณสามารถ SDOF5008668963
คุณภัควลัญช์ SDOF5008669315
คุณนำโชค SDOF5008677196
คุณกนกวรรณ SDOF5008698948
คุณAndrei KEF00566572370
คุณพรทิพย์ EG572576944TH
คุณมนต์ชัย EG572576935TH
7 มิ.ย. 63 คุณกัลย์สุดา SDOF5008532929
คุณวริษฐา SDOF5008595360
คุณปรีชาพัฒน์ EG572576927TH
คุณภัทรพงศ์ EG572576913TH
คุณสันตชัย EG572576887TH
คุณธนวัฒน์ EG572576873TH
คุณฟอย EG572576895TH
คุณทัศภูมิ EG572576900TH
คุณศรุตรา SDOF5008531186
คุณดารารัตน์ SDOF5008531829
คุณจริยามาศ SDOF5008532369
คุณSura SDOF5008533029
คุณปิยนันท์ SDOF5008533130
คุณสหพงศ์พันธ์ SDOF5008533717
คุณมนทิรา SDOF5008533935
คุณKrit SDOF5008534005
คุณเบญจภรณ์ SDOF5008534077
คุณกีรนันท์ SDOF5008534328
คุณชุมพูนิกช์ SDOF5008534450
คุณนิยม SDOF5008534493
คุณกชพร SDOF5008534918
คุณจิรประภา SDOF5008534981
คุณปภังกร SDOF5008535804
คุณสุทธาวัลย์ SDOF5008535869
คุณอำนวย SDOF5008537051
คุณธนพร SDOF5008541526
คุณนิตยา SDOF5008546889
คุณกนกพร SDOF5008547483
คุณชลนิภา SDOF5008555897
คุณปัญญารัตน์ SDOF5008556380
คุณมัณฑนา SDOF5008560295
คุณสุรสุดา SDOF5008593694
คุณอรรณพ SDOF5008597194
คุณพงษธร SDOF5008597896
คุณปิยะพัทธ์ SDOF5008598556
คุณพรณัชชา SDOF5008598861
6 มิ.ย. 63 คุณพรรษพล SDOF5008312839
คุณอริยพร SDOF5008388948
คุณศวิตา SDOF5008390720
คุณพัชรา SDOF5008392577
คุณกันต์ฤทัย SDOF5008392605
คุณศิวาพร SDOF5008393301
คุณวราภรณ์ SDOF5008416507
คุณหทัยนุช SDOF5008417012
คุณอังสนา SDOF5008417084
คุณธัญลักษณ์ SDOF5008417419
คุณคริสโตเฟอร์ RF056990986TH
คุณตะวัน RF056990972TH
คุณอุษา EG572576825TH
คุณวิทยา EG572576842TH
คุณภานุวัฒน์ EG572576856TH
คุณภานุวัฒน์ EG572576860TH
คุณนัท EG572576839TH
5 มิ.ย. 63 คุณอังสนา SDOF5008318413
คุณสมบูรณ์ SDOF5008319051
คุณกรกนก SDOF5008322497
คุณอภิลักษณ์ SDOF5008336981
คุณอนุธิดา SDOF5008337497
คุณบุษบา SDOF5008341846
คุณอรไพลิน SDOF5008343143
คุณสัตตรัตน์ SDOF5008343855
คุณชลิต SDOF5008352934
คุณพริมสิริณ EG572576811TH
คุณวรวัฒน์ EG572576808TH
คุณชนาธิป EG572576785TH
คุณพรรษา EG572576799TH
คุณพิพัฒน์ RF056990969TH
4 มิ.ย. 63 คุณณภัทรพงศ์ KEF00543492867
คุณอาภา SDOF5008232660
คุณกัญญาวีร์ SDOF5008233704
คุณRungarun SDOF5008234055
คุณจิราวรรณ SDOF5008238782
คุณชนินทร์ SDOF5008240012
คุณธรรมนูญ SDOF5008259957
คุณเอมอร SDOF5008271961
คุณจตุพร EG572576768TH
คุณภูวนาท EG572576710TH
คุณกิตติพงษ์ EG572576771TH
คุณอรสิริ EG572576706TH
คุณไกรวุฒิ EG572576737TH
คุณทรงเกียรติ EG572576723TH
คุณSirawat EG572576754TH
คุณฉัตรสุดา RF056990941TH