หมวดสินค้า

นโยบายรับประกันสินค้า

สินค้าที่ซื้อไป หากมีปัญหาเนื่องจากการผลิตที่ไม่ดี ของมีตำหนิ สามารถส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยนได้ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ทางร้านจะรับผิดชอบค่าส่งของกลับ โดยจะส่งสินค้าตัวใหม่ไปให้พร้อมกับค่าขนส่งของลูกค้า

ระยะเวลารับประกันสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

กรณีสินค้าสูญหาย ไม่ได้รับสินค้า

Powered By OpenCart
Emagtravel Shop © 2018