ตรวจสอบเลขพัสดุ - Tracking No.

ตรวจสอบ Tracking No. ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ