ตรวจสอบเลขพัสดุ - สิงหาคม 2558

ตรวจสอบ Tracking No. ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

สิงหาคม

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
31 ส.ค. 58 คุณเนติ EN871961224TH
  คุณพัฒน์พล RJ078858278TH
  คุณปีติ RJ078858281TH
28 ส.ค. 58 คุณกฤษดากร EN517267151TH
  คุณเวณัย RJ078844512TH
  คุณศุภชัย RJ078844526TH
  คุณนันทิกานต์ RJ078844530TH
27 ส.ค. 58 คุณศราวุธ EN517262485TH
  คุณสุพรรษา RJ078850107TH
26 ส.ค. 58 คุณวันชัย EN517269594TH
25 ส.ค. 58 ร้านชุดชั้นใน RJ078843035TH
  คุณบุญปาร์ RJ078843049TH
  คุณปฏิวัติ RJ078843052TH
24 ส.ค. 58 คุณลัดดาวัลย์ EN517253308TH
  คุณธีรพงษ์ RJ078834529TH
  คุณปณัฐพงษ์ RJ078834532TH
21 ส.ค. 58 คุณปฐวี EN517238036TH
20 ส.ค. 58 คุณปรัชญา EN517247038TH
  คุณภาคภูมิ RJ078833466H
  คุณอัษฎางค์ RJ078833483H
19 ส.ค. 58 คุณเสกสรร EN517245641TH
  คุณภาณุวิชญ์ RJ078724656TH
18 ส.ค. 58 คุณพรพิพัฒน์ RJ078708392TH
17 ส.ค. 58 คุณนนท์นิมิต EN517243212TH
  คุณเอกพล RJ078723770TH
  คุณอัจฉราวดี RJ078723783TH
  คุณธีรพล RJ0787237897TH
14 ส.ค. 58 คุณเอกผล RJ231259277TH
13 ส.ค. 58 คุณยุทธนา EN517221614TH
  คุณฐาปนี EN517221628TH
  คุณโจ RJ078752060TH
  คุณน้ำตาล RJ078752073TH
  คุณนรินทร์ RJ078752087TH
11 ส.ค. 58 คุณเอกวิทย์ RJ078731189TH
10 ส.ค. 58 คุณสันติ EN517196720TH
  คุณพัลลภ EN517196733TH
  คุณจีระศักดิ์ EN517196733TH
  คุณวรรณี EN517196755TH
  คุณยุทธนา RJ078730529TH
  คุณเอกพล RJ078730532TH
  คุณ Tan RJ078730546TH
  คุณธีระพงษ์ RJ078730550TH
7 ส.ค. 58 คุณวิทวัส RJ078757932TH
6 ส.ค. 58 คุณ Meesouk RJ078757637TH
  คุณพัลลภ RJ078757645TH
5 ส.ค. 58 คุณโชติวิทย์ RJ078746696TH
  คุณวิทยา RJ078746705TH
  คุณสมพงษ์ RJ078746740TH
4 ส.ค. 58 คุณวิรุฬ EN517169137TH
  คุณนพสิทธิ์ RJ078758955TH
  คุณชวลิต RJ078758969TH
  คุณสุดารัตน์ RJ078758972TH
  คุณ Thitikiattikan RJ078758986TH
3 ส.ค. 58 คุณศลิตา EN494118276TH
  คุณอัฐกร EN494118280TH
  คุณวิริยา RJ078761659TH
  คุณนิกร RJ078761662TH
  คุณธนพงศ์ RJ078761676TH
  คุณพรสุดา RJ078761680TH
  คุณยุทธนา RJ078761693TH