ตรวจสอบเลขพัสดุ - กันยายน 2558

ตรวจสอบ Tracking No. ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

สิงหาคม

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
30 ก.ย. 58 คุณภัทรภา EN517308545TH
  คุณวิจิตร RJ078920885TH
  คุณสมหมาย RJ078920899TH
  คุณนิพัฒน์เดช RJ078920908TH
  คุณอัสมา RJ078920911TH
29 ก.ย. 58 คุณธนภัทร EN517300507TH
28 ก.ย. 58 คุณภูวนาถ EN517323057TH
  K.Wanthana EN517323065TH
  คุณกฤษฎา EN517323074TH
  คุณธนศักดิ์ EN517323088TH
  คุณอัญชนา EN517323091TH
  คุณธนากร RJ078933053TH
  คุณเด่น RJ078933067TH
  คุณเวณัย RJ078933075TH
  คุณสุจิตรา RJ078933084TH
  คุณกัญญาวรัตน์ RJ078933098TH
25 ก.ย. 58 คุณกวี RJ078936029TH
  คุณพรรณิษา RJ078936032TH
24 ก.ย. 58 คุณณัฐกร RJ078885287TH
  คุณธีรชัย EN517286734TH
  คุณรัสรินทร์ EN517286748TH
  คุณอมรรัตน์ EN517286751TH
  คุณนิสารัตน์ EN517286765TH
22 ก.ย. 58 คุณสิทธิภัค EN517288868TH
  คุณทนงศักดิ์ EN517288871TH
  คุณอัครเดช EN517288885TH
  คุณพงษ์สนิท RJ078884145TH
  คุณเพ็ญพร RJ078884159TH
21 ก.ย. 58 คุณธานินทร์ EN872078205TH
  คุณวัชรา EN872078219TH
  คุณแคธเทอนีนท์ RJ078926035H
  คุณพินทุพร RJ078926049H
18 ก.ย. 58 คุณพลาวุฒิ RJ078873125TH
  คุณกมลทิพย์ EN872039161TH
  คุณปฏิวัติ EN872039175TH
  คุณอรญา EN872039189TH
  คุณณัฐธิดา EN872039192TH
17 ก.ย. 58 คุณฐิติพงศ์ EN872041602TH
  คุณพิธาน RJ078925128TH
  คุณสุทธินันต์ RJ078925114TH
  ผู้จัดการ PS Mansion RJ078925105TH
16 ก.ย. 58 คุณอาทิตยา RJ078872500TH
  คุณวราสิทธิ์ RJ078872513TH
  คุณนพพร RJ078872527TH
  คุณพัชราภรณ์ RJ078872535TH
15 ก.ย. 58 คุณอนันต์ RJ078872178TH
  คุณสุภาวดี RJ078872181TH
  คุณวศินี RJ078872195TH
14 ก.ย. 58 คุณวัชรพล EN872028637TH
  คุณเอกพงศ์ EN872028645TH
  คุณศรานนท์ EN872028654TH
11 ก.ย. 58 คุณทิพย์มณฑา EN872016948TH
  คุณมนตรี RJ078907393TH
10 ก.ย. 58 คุณอำนาจ EN872004335TH
  คุณธนาวัฒน์ EN872004349TH
  คุณอภิรัตน์ EN872004352TH
  คุณศรพรหม EN872004366TH
  คุณสุชิน EN872004370TH
9 ก.ย. 58 คุณสุภิญญา EN872000568TH
  คุณธนพล EN872000571TH
  คุณพสธร EN872000585TH
  คุณทศพร EN872000599TH
8 ก.ย. 58 คุณธัญพิชา RJ078887610TH
  คุณเดือนเพ็ญ EN872010361TH
  คุณพินิจ EN872010375TH
  คุณอรวรรณ EN872010389TH
7 ก.ย. 58 คุณประทีป EN872005931TH
  คุณกัลยรัตน์ EN872005945TH
  คุณธีระ RJ078880695TH
  คุณทินกร RJ078880700TH
4 ก.ย. 58 คุณพัชรวัฒน์ EN871987310TH
  คุณรุจิรา RJ078885865TH
3 ก.ย. 58 คุณภูริต EN871968240TH
  คุณอาริญา EN871968253TH
2 ก.ย. 58 คุณกิตติกร RJ078846045TH
  คุณสมชาติ EN871966907TH
  คุณวิชิต EN871966915TH
  คุณพงศ์ศิริ EN871966924TH
  คุณอัจฉรา EN871966938TH
1 ก.ย. 58 คุณวิโรจน์ RJ078859110TH
  คุณศักดา RJ078859123TH
  คุณนงนุช RJ078859168TH
  คุณศุภจิตรา RJ078859154TH
  คุณปรีชญา RJ078859145TH