ตรวจสอบเลขพัสดุ - กุมภาพันธ์ 2559

ตรวจสอบ Tracking No. ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

กุมภาพันธ์

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
29 ก.พ. 59 คุณพรพิมล EP230579164TH
  คุณธีรนิต EP230580763TH
  คุณกชกร EP230580785TH
  คุณพรพรรณ EP230580794TH
  คุณชำนาญ RJ814392167TH
  คุณสุทัศน์ RJ814392175TH
  คุณธีรนันท์ RJ814392184TH
  คุณ Nicha RJ814392198TH
  คุณนิมูฮัมมัด RJ814392207TH
  คุณพรพิมล RJ814392215TH
  คุณฉลอง RJ814392224TH
  คุณ Jirakorn RJ814392238TH
26 ก.พ. 59 คุณอรทัย RJ814385634TH
  คุณสุพัตรา RJ814385648TH
  คุณปรัชญา EP230569811TH
  คุณอัจฉรา EP230569825TH
25 ก.พ. 59 คุณภาณุวัฒน์ RJ814368358TH
  คุณพสิษฐ์ EP230548330TH
  คุณจันทิมา EP230548343TH
24 ก.พ. 59 คุณสุเมฆ EP462408484TH
23 ก.พ. 59 คุณมาลี EP230536932TH
  คุณจริยา EP230536946TH
  คุณกฤตวัฒน์ RJ814371547TH
  คุณคีต RJ814371555TH
  คุณประนม RJ814371564TH
20 ก.พ. 59 คุณชาญชัย RJ940201447TH
  คุณวิเชียร EP230534154TH
  คุณ Patthanan EP230534168TH
  คุณณัฐพล EP230534171TH
19 ก.พ. 59 คุณมงคล RJ814380915TH
  คุณวิเชียร EP230748764TH
18 ก.พ. 59 คุณศิรินทร์นาถ RJ814377567TH
  คุณภัทรวลี EP230752931TH
  คุณพีรฉัตร EP230752945TH
17 ก.พ. 59 คุณแสงเพชร RJ814377023TH
  คุณ Donjai EP230737126TH
  คุณศิริลักษณ์ EP230737130TH
16 ก.พ. 59 คุณวาสนา RJ814359798TH
  คุณอัยลดา EP230719555TH
  คุณอดิศักดิ์ EP230719564TH
  คุณจันทิมา EP230719547TH
  คุณมณทิรา EP230719578TH
  คุณอนุชา EP230719581TH
  คุณวิวรรธน์ EP230719595TH
  คุณภัทร์ EP230719604TH
15 ก.พ. 59 เชียงกงนครพนม EP230739847TH
  คลีนิคนายแพทย์บุญเลิศ EP230739855TH
  คุณจุไรรัตน์ EP230739864TH
  คุณนิสา EP230739878TH
12 ก.พ. 59 คุณฑิตฐิต RJ814329345TH
11 ก.พ. 59 คุณทัศนัย RJ814344011TH
  คุณกมลวรรณ RJ814344025TH
  คุณนนท์ธรัฐ EP230718643TH
  คุณหน่อง EP230718654TH
10 ก.พ. 59 คุณดลนภา EP230710772TH
  คุณรุ่งทิพย์ EP230710786TH
  คุณอุดมศักดิ์ EP230710790TH
9 ก.พ. 59 คุณยุทธพล RJ814343356TH
  คุณปรียาภรณ์ EP230716850TH
  คุณอิสระ EP230716863TH
  คุณเวณัย EP230716877TH
8 ก.พ. 59 คุณวนิดา RJ814326358TH
  บ้านน้องวินนี่ RJ814326361TH
  คุณคมสัน EP230701395TH
  คุณอานนท์ EP230701400TH
  คุณนพชัย EP230701413TH
  คุณศุภาลักษณ์ EP230701427TH
5 ก.พ. 59 คุณพงษ์เพ็ญ EP230675965TH
  คุณธนชัย RJ814325701TH
  คุณปัญญรัตน์ RJ814325715TH
  คุณเกศินี RJ814325729TH
4 ก.พ. 59 คุณวัรวิชญ์ RJ814325193TH
  คุณปิยะสุดา RJ814325202TH
3 ก.พ. 59 คุณพงศ์ธร EP230676475TH
  คุณอนิรุทธิ์ EP230676489TH
  คุณพงศ์ธารินทร์ EP230676492TH
  คุณกิตติศักดิ์ EP230676501TH
2 ก.พ. 59 คุณอัญชุลี RJ940211360TH
  คุณเจษฎา RJ940211373TH
  คุณกันตภณ RJ940211387TH
  คุณชัยสิทธิ์ RJ940211395TH
  คุณรัฐสิทธิ์ RJ940211400TH
  คุณนันทวัน RJ940211413TH
  พระมหาสุรเชษฐ์ RJ940211427TH
  คุณสิทธิศักดิ์ EP230657269TH
  คุณธีรนิต EP230657272TH
  คุณมารุต EP230657286TH
  คุณพัชระ EP230657290TH
  คุณนวศักดิ์ EP230657309TH
1 ก.พ. 59 คุณเนตรทราย EP175438985TH
  คุณลัดดาภรณ์ RJ940210421TH
  คุณนวพล RJ940210435TH
  คุณอานนท์ RJ940210449TH