ตรวจสอบเลขพัสดุ - พฤศจิกายน 2559

ตรวจสอบ Tracking No. ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

พฤศจิกายน

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
22 พ.ย. 59 คุณชัชพงษ์ ER280050825TH
คุณวัชรพงษ์ ER280050834TH
คุณณัฐวัฒน์ ER280050848TH
คุณประภัสสร ER280050851TH
คุณเจนจิรา ER280050865TH
คุณสีวลี ER280050879TH
21 พ.ย. 59 คุณพรพิพัฒน์ ER280069773TH
  คุณtan ER280069787TH
  คุณศรัญญา RK863485554TH
  คุณณัชวร RK863485568TH
  คุณนพมาศ RK863485585TH
  คุณกฤชพร RK863485599TH
18 พ.ย. 59 คุณwandee ER280071278TH
  คุณมานพ ER280071281TH
  คุณเสมียร ER280071295TH
  คุณบัณฑิต ER280071304TH
17 พ.ย. 59 คุณสรายุทธ ER280066349TH
  คุณเชวงธรณ์ ER280066352TH
  คุณกุสุมา ER280066366TH
  คุณทนงศักดิ์ ER280066370TH
16 พ.ย. 59 คุณณัฐณิชา RK863599503TH
  คุณศิริโชค RK863599517TH
  คุณภัค RK863599525TH
  คุณฐาปนี EQ961015961TH
  คุณสุริวัสสา EQ961015975TH
  คุณชาคริต EQ961015989TH
  คุณมานิตย์ EQ961015992TH
  คุณทศพร EQ961016009TH
  คุณกิตติ EQ961016012TH
  คุณดรุณี EQ961016026TH
  คุณธนกฤต EQ961016030TH
  คุณวรรณรัตน์ EQ961016043TH
15 พ.ย. 59 คุณริดา RK863482323TH
  คุณสายพิน RK863482368TH
  คุณอภัสนันท์ EQ961013254TH
  คุณจินตวนา EQ961013268TH
14 พ.ย. 59 คุณสุวิมล EQ961009921TH
  คุณธร EQ961009935TH
  คุณชนิภา EQ961009949TH
  คุณสันติสุข EQ961009952TH
11 พ.ย. 59 คุณสุริยะ RK863480092TH
  คุณณปภัฒ EQ960980551TH
  คุณภควดี EQ960980565TH
10 พ.ย. 59 คุณkomson RK863419325TH
  คุณวรรษมล RK863419334TH
  คุณธนพล RK863419348TH
  คุณธีรวัฒน์ EQ960979301TH
  คุณอนุสรณ์ EQ960979315TH
  คุณรักษ์พงศ์ EQ960979329TH
  คุณธนพนธ์ EQ960979332TH
9 พ.ย. 59 คุณศิรพีร์ EQ960949097TH
  คุณจุรีรัตน์ EQ960949106TH
  คุณรัชตา EQ960949123TH
  คุณสุรวุฒิ EQ960949137TH
  คุณวรวุฒิ EQ960949145TH
  คุณทนงศักดิ์ RK863587686TH
  คุณวัทวัส RK863587690TH
8 พ.ย. 59 คุณเสถียรไชยพัฒน์ EQ960952272TH
  คุณศราวุธ EQ960952286TH
  คุณสุชัย EQ960952290TH
  คุณนพวิทย์ EQ960952309TH
  คุณวิรัตน์ RK863417381TH
  คุณอุไรวรรณ RK863417395TH
  คุณสุชารัตน์ RK863417404TH
7 พ.ย. 59 คุณสกลเกียรติ RK863585481TH
  คุณนันทพร RK863585495TH
  คุณวรเมธ RK863585504TH
  คุณภานุพงศ์ EQ960955755TH
  คุณปรัชญา EQ960955747TH
  คุณอภิชาติ EQ960755764TH
  คุณกรีฑาพล EQ960955778TH
5 พ.ย. 59 คุณประวิทย์ EQ893057381TH
4 พ.ย. 59 คุณภัทรพงศ์ RK863596025TH
  คุณวรันต์พงษ์ RK863596039TH
  คุณรักษ์พงศ์ RK863596042TH
  คุณดนเดช RK863596056TH
  คุณกมล EQ960971325TH
  คุณชญาภา EQ960971339TH
  คุณกฤษดา EQ960971342TH
  คุณพชร EQ960971356TH
  คุณวัชรกฤษณ์ EQ960971360TH
  คุณศุภชัย EQ960971373TH
2 พ.ย. 59 คุณพูนทรัพย์ EQ892542829TH
  คุณเกรียงศักดิ์ EQ892542815TH
  คุณจารุณี EQ892542792TH
  คุณประวิทย์ EQ892542801TH
  คุณศศิชา RI667285181TH
1 พ.ย. 59 คุณบวรวงศ์ RK863582953TH
  คุณพัชรกันย์ EQ960940963TH
  คุณกาญจนา EQ960940977TH
  คุณสรขนบ EQ960940985TH
  คุณกิตติกวิน EQ960940994TH
  คุณธีรพล EQ960941005TH