ตรวจสอบเลขพัสดุ - ธันวาคม 2559

ตรวจสอบ Tracking No. ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

ธันวาคม

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
30 ธ.ค. 59 คุณทศภัทร์ ER279110473TH
29 ธ.ค. 59 คุณสุริยัน RL302890665TH
  คุณพงศธร ER279097556TH
  คุณนิรันดร์ ER279097560TH
28 ธ.ค. 59 คุณMananya ER425783579TH
  คุณจารุทัศน์ ER425783582TH
  คุณโอฬาร ER425783596TH
  คุณเมษยา ER425783605TH
  คุณเรืองฤทธิ์ ER425783619TH
  คุณณัฐนันท์ ER425783622TH
  คุณวิชชุกร ER425783636TH
27 ธ.ค. 59 คุณปัญญพันธ์ ER279076525TH
  คุณพลอยไพลิน ER279076539TH
  คุณธนนิตย์ ER279076542TH
  คุณณัฏฐเกียรติ ER279076556TH
26 ธ.ค. 59 คุณวิลาสินี ER279083821TH
  คุณสุรชัย ER279083835TH
  คุณชาติชาย ER279083849TH
  คุณณฐวรรณ ER279083852TH
  คุณพิพัฒน์พงศ์ ER279083866TH
  คุณอาซูรา ER279083870TH
  คุณโอม ER279083883TH
  คุณไวยวุฒิ ER279083897TH
  คุณจักรฤช ER279083906TH
23 ธ.ค. 59 คุณเรืองรัตน์ ER279055454TH
  คุณสิราวรรณ ER279055468TH
  คุณจีระพงษ์ ER279055471TH
  คุณกฤษดา ER279055485TH
  คุณปราปต์ ER279055499TH
22 ธ.ค. 59 คุณภูริต ER279050117TH
  คุณกนกวลี ER279050125TH
  คุณศุภกฤษ์ ER279050134TH
  คุณWanwisa ER279050148TH
  คุณวัฒนพงศ์ ER279050151TH
  คุณชวรัชญ์ ER279050165TH
  คุณภัทริณี ER279050179TH
  คุณสุพิชญา ER279050182TH
21 ธ.ค. 59 คุณภูเบศวร์ ER279048630TH
  คุณอาภาภรณ์ ER279048643TH
  คุณวราพรรณ ER279048657TH
20 ธ.ค. 59 คุณเรืองรัตน์ ER279028025TH
  คุณจตุรงค์ ER279028034TH
  คุณคทายุทธ์ ER279028048TH
  คุณเฌอฟ้า ER279028065TH
  คุณเวณัย ER279028051TH
  คุณสมฤดี RL302956582TH
  คุณนรศักดิ์ RL302956596TH
  คุณมณฑาทิพย์ RL302956605TH
19 ธ.ค. 59 คุณนิรุตต์ RK501665734TH
  คุณน้ำอ้อย ER398012499TH
  คุณธีรนิต ER398012508TH
  คุณวรศักดิ์ ER398012511TH
  คุณธนาวุฒิ ER398012525TH
  ร.ต.อ.ทวีโชค ER398012539TH
  คุณเมนาถ ER398012542TH
  คุณอุไรวรรณ ER398012556TH
  คุณรังสิต ER398012560TH
16 ธ.ค. 59 คุณอัยลดา ER279005679TH
  คุณเจษฎาภรณ์ ER279005682TH
  คุณณัฐธิยา ER279005696TH
  ฟิชโช่โมบาย ER279005705TH
  คุณไกรสวรรค์ ER279005719TH
  คุณฑิกา ER279005722TH
  คุณนพพล ER279005736TH
  คุณณัฐพงษ์ RL302930483TH
15 ธ.ค. 59 คุณปรีชา ER279004996TH
  คุณนันทพร ER279005002TH
  คุณวีระชัย ER279005016TH
  คุณเพ็ญศิริ RL302929953TH
  คุณพศวีร์ RL302929967TH
  คุณพัณณิตา RL302929975TH
14 ธ.ค. 59 คุณวันชัย RL302929318TH
  คุณสรีวัล ER279013180TH
  คุณพิทักษ์ ER279013193TH
  คุณเมธี ER279013202TH
  คุณสมฤทัย ER279018805TH
  คุณวรินทร์ธร ER279018814TH
13 ธ.ค. 59 คุณฐิติพรรณ ER279000402TH
  คุณภรณ์นภัส ER279000416TH
  คุณRanee ER279000420TH
  คุณภคิน ER279000433TH
  คุณมานิดา ER279000447TH
  คุณSurapornchai ER279000455TH
  คุณอรัญ ER279000464TH
  คุณสุทัศน์ ER279000478TH
  คุณไกรคุณ ER279000481TH
  คุณสุภาวดี ER279000495TH
  คุณอธิชัย ER279000504TH
  คุณณัฐพันธุ์ ER279000518TH
  คุณสุพิช ER279000521TH
  คุณพีรยา ER279000535TH
  คุณชนิดา RK863430737TH
  คุณSakda RK863430745TH
  คุณสุรจักษ์ RK863430754TH
  คุณภาวดี RK863430768TH
9 ธ.ค. 59 คุณมานิตา ER279974593TH
  คุณศรศักดิ์ ER279974602TH
  คุณณิชชา ER279974616TH
  ร้าน THeFocus ER279974620TH
8 ธ.ค. 59 คุณอนันต์ ER280016489TH
  คุณธนกฤต ER280016492TH
  คุณพรพิมล RK863465245TH
7 ธ.ค. 59 คุณเอนก ER275471406TH
  คุณอรวรรณ ER275471410TH
  คุณจันทนา ER275471423TH
  คุณรุ่งทิวา ER275471437TH
  คุณจีรภรณ์ RL301577212TH
  คุณณัฐพงศ์ RL301577226TH
  คุณธนรัฐ RL301577230TH
  คุณสิริชัย RL301577243TH
  คุณลลิตา RL301577257TH
6 ธ.ค. 59 คุณทวีศักดิ์ RK863437528TH
  คุณกรรณิกา RK863437531TH
  คุณปริญญา RK863437545TH
  คุณธิศวรรธน์ RK863437559TH
  คุณธนวัฒน์ RK863437562TH
  คุณสุวรรณรัศมี RK863437576TH
  คุณครรชิต ER279996801TH
  คุณPawena ER279996815TH
  คุณวิไลวรรณ์ ER279996829TH
  คุณSarayut ER279996832TH
  คุณอัญชลี ER279996846TH
  คุณนาวิน ER279996850TH
  คุณกฤษณา ER279996863TH
  คุณสมพงษ์ ER279996877TH
  คุณผกา ER279996885TH
  คุณจิราวัฒน์ ER279996894TH
2 ธ.ค. 59 คุณพงศ์ศักดิ์ RK863436275TH
  คุณสิริวุฒิ RK863436289TH
  คุณกนกวรรณ ER279992861TH
  คุณอภิชาติ ER279992875TH
  คุณกรภัทร์ ER279992889TH
  คุณจรรยา ER279992892TH
  คุณชัยวัฒน์ ER279992901TH
1 ธ.ค. 59 คุณชัญญา ER279991512TH
  คุณกัลยา ER279991526TH
  คุณนิคม ER279991530TH
  คุณภาณุ ER279991543TH
  คุณKomson ER279991557TH
  คุณกฤษดา ER279991565TH
  คุณกรรณิการ์ ER279991574TH
  คุณสายอรุณ ER279991588TH
  คุณจักรพันธ์ ER279991591TH
  คุณกุลธิดา RK863499125TH
  คุณขวัญหทัย RK863499139TH
  คุณภาวินี RK863499142TH
  คุณวิมลพรรณ RK863499156TH