ตรวจสอบเลขพัสดุ - กุมภาพันธ์ 2560

ตรวจสอบ Tracking No. ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

กุมภาพันธ์

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
28 ก.พ. 60 คุณเกศนีย์ ER567172173TH
  คุณสุรพงษ์ ER567172187TH
  คุณวรรณิสา ER567172195TH
  คุณศุภกิตติ์ ER567172200TH
  คุณพัชรา ER567172213TH
  คุณกิตติกรณ์ ER567172227TH
  คุณสุภชัย ER567172235TH
  คุณสุพิชชา ER567172244TH
  คุณApichya RL438656327TH
  คุณจันจิรา RL438656335TH
  คุณอรทัย RL438656344TH
  คุณจุรีรัตน์ RL438656358TH
  คุณศาธิยา RL438656361TH
  คุณสุระสิต RL438656375TH
  คุณเสกศักดิ์ RL438656389TH
27 ก.พ. 60 คุณกิตติยา ER568607945TH
  คุณวรรณรยา ER568607954TH
  คุณประภาพร ER568607968TH
  คุณChapaka ER568607971TH
  คุณปนัดดา ER568607985TH
  คุณวีรพล ER568607999TH
  คุณมณเฑียร ER568608005TH
  คุณอาทิตย์ ER568608019TH
24 ก.พ. 60 คุณอัยลดา ER567181317TH
  คุณจงรัก ER567181334TH
  คุณดลพัฒน์ ER567181325TH
  คุณอัจฉรา RL438757127TH
  คุณชินวัฒน์ RL438757135TH
  คุณสุชานาฏ RL438757144TH
23 ก.พ. 60 คุณพิจิตรา ER567173103TH
  คุณฐาปนี ER567173117TH
  คุณอรทัย ER567173125TH
  คุณสุนันท์ ER567173134TH
  คุณอสมาภรณ์ ER567173148TH
  คุณสราวุธ ER567173151TH
  คุณพลพิชญ์ ER567173165TH
22 ก.พ. 60 คุณธัญลักษณ์ ER567145408TH
  คุณนิธิมาศ ER567145411TH
  คุณปรัชญ์พงศ์ ER567145425TH
  คุณศักรภพน์ ER567145439TH
  คุณพีรรัศม์ ER567145442TH
21 ก.พ. 60 คุณPakit ER567150884TH
  คุณวรรชมล ER567150898TH
  คุณปัญญา ER567150907TH
  คุณอังคณา ER567150915TH
  คุณศักดิ์ศรี ER278799354TH
  คุณจำเนียร ER278799368TH
  คุณอุบลวรรณ RI411986885TH
20 ก.พ. 60 คุณยุทธชัย RL438611728TH
  คุณชนากานต์ RL438611731TH
  คุณChia yin RL438611745TH
  คุณพิรมณฑ์ RL438611759TH
  คุณอรรณพ ER567141556TH
  คุณชัชพร ER567141560TH
  คุณกาญจนา ER567141573TH
  คุณเพชรรัตน์ ER567141587TH
  คุณรชต ER567141595TH
  คุณจรณชัย ER567141600TH
  คุณฉัตรพนา ER567148815TH
  คุณภัทรินทร์ ER567148829TH
  คุณนวพร ER567148832TH
  คุณพัทธวรรณ ER567148846TH
  คุณกิจลัดดา ER567148850TH
  คุณฉัตรพนา ER567138849TH
  คุณวีระชล ER567138852TH
17 ก.พ. 60 ท่านอั๋น RL438611042TH
  คุณภัทรภา RL438611056TH
  คุณภัทรชล ER567140017TH
  คุณสุริยพงษ์ ER567140034TH
  พี่มาวิน ER567140025TH
16 ก.พ. 60 คุณชวรัศ ER567353459TH
  คุณปราโมทย์ ER567353462TH
  คุณสุพรรณี ER567353476TH
  คุณเบญจวรรณ ER567353480TH
  คุณกฤษติยา RL438624704TH
  คุณสาโรจน์ RL438624718TH
  คุณวีรนุช RL438624721TH
  คุณบุณยานุช RL438624735TH
  คุณธีรพงศ์ RL438624749TH
15 ก.พ. 60 บ.ทัวร์ RL438731986TH
  คุณภราดร RL438731990TH
  คุณณัฐชยา ER567349255TH
  คุณอธิชา ER567349264TH
  คุณพรทิพย์ ER567349278TH
  คุณภัสราภรณ์ ER567349281TH
  คุณพลอยตะวัน ER567349295TH
14 ก.พ. 60 คุณนัทรมน ER567345775TH
  คุณสุชาณิพา ER567345789TH
  คุณอดุลวิทย์ ER567345792TH
  คุณดารารัตน์ ER567345801TH
  คุณภูริต ER567345815TH
  คุณพัลลภ ER567345829TH
  คุณพรพรรณ ER567345832TH
  คุณพรรณิดา ER567345846TH
  คุณกรองกาญจน์ ER567345850TH
  คุณจุฬาลักษณ์ ER567345863TH
  คุณสาริสา RL438740118TH
  คุณณัฐวุฒิ RL438740121TH
  คุณภัทรพล RL438740135TH
  คุณศิรกานต์ RL438740149TH
  คุณอานนท์ RL438740152TH
  คุณจิตรวิภา RL438740166TH
10 ก.พ. 60 คุณธเนศ ER567325427TH
  คุณจารุณี ER567325435TH
  คุณวีรวรรณ ER567325444TH
  คุณวชิราภรณ์ RL438729761TH
9 ก.พ. 60 คุณโสภิดา RL438609168TH
  คุณเปรมนุภาพ์ RL438609171TH
  คุณธนรัชย์ RL438609185TH
  คุณBM RL438609199TH
  คุณประทีป RL438609208TH
  คุณสลักจิตร RL438609211TH
  คุณวีณา ER567296345TH
  คุณคงศักดิ์ ER567296354TH
  คุณปัทม ER567296368TH
8 ก.พ. 60 คุณธนพร ER567266295TH
  คุณLallpat ER567266304TH
  คุณไกรสร ER567266318TH
  คุณสรญา ER567266321TH
  คุณกัลญาณี ER567266335TH
  คุณกชกร ER567266349TH
7 ก.พ. 60 คุณจันทรวรรณ RI565023959TH
  คุณพลอยจีรา RI565023962TH
  คุณกนกพรรณ RI565023976TH
  คุณนทีกานต์ RI565023980TH
  คุณนิรันดร ER567944884TH
  คุณไกรลาศ ER567944898TH
  คุณสิทรา ER567944907TH
  คุณณปภัช ER567944915TH
  คุณรันริชา ER567944924TH
6 ก.พ. 60 คุณฐิตาพร RL302842599TH
  คุณมณีรัตน์ RL302842608TH
  คุณธนาดล RL302842611TH
  คุณรจนา RL302842625TH
  คุณธันยธรร RL302842639TH
  คุณจีรนันท์ EQ954434526TH
  คุณวิภาวดี EQ954434530TH
  คุณจารุณี EQ954434543TH
  คุณสามารถ EQ954434557TH
  คุณบุศย์ EQ954434565TH
  คุณวสันต์ EQ954434574TH
  คุณรังสรรค์ EQ954434588TH
  คุณศิรัตน์ EQ954434591TH
  คุณธนิษฐ์ฌา EQ954434605TH
  คุณสะไกรแสง EQ954434614TH
  คุณชัยรัตน์ EQ954434628TH
  คุณฤทธิชัย EQ954434631TH
  คุณรุ่งโรจน์ EQ954434645TH
  คุณกิตติพัฒน์ EQ954434659TH
3 ก.พ. 60 คุณพลอยไพลิน ER567283231TH
  คุณหนึ่งฤทัย ER567283245TH
  คุณเสรี ER567283259TH
  คุณพรชนก ER567283262TH
  คุณวิษณุ ER567283276TH
2 ก.พ. 60 คุณภาณุวัฒน์ ER567277219TH
  คุณทวีวัฒน์ ER567277222TH
  คุณสาริสา ER567277236TH
  คุณจีรศักดิ์ ER567277240TH
  คุณธวัลรัตน์ ER567277253TH
  คุณธีรนิต ER567277267TH
  คุณสุริยะ ER567277275TH
  คุณทักษิณ ER567277284TH
  คุณณัฐณิชา RK831739646TH
1 ก.พ. 60 คุณชาญชัย EQ954433401TH
  คุณถวิล EQ954433415TH
  คุณปรียานุช EQ954433429TH
  คุณสุริยะ EQ954433432TH
  คุณอัมพุชินี EQ954433446TH
  คุณชัยวัฒน์ EQ954433450TH