นโยบายรับประกันสินค้า

สินค้าที่ซื้อไป หากมีปัญหาเนื่องจากการผลิตที่ไม่ดี ของมีตำหนิ สามารถส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยนได้ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า ทางร้านจะรับผิดชอบค่าส่งของกลับ โดยจะส่งสินค้าตัวใหม่ไปให้พร้อมกับค่าขนส่งของลูกค้า

ระยะเวลารับประกันสินค้า

  • สินค้าประเภทแบตเตอรี่ และที่ชาร์จ : 3 เดือน
  • ซองกันน้ำ Dicapac : 30 วัน
  • สินค้าประเภทอื่น : 10 วัน
  • สินค้าที่ระบุว่า "ไม่มีรับประกัน" : เป็นสินค้าที่ยากต่อการตรวจสอบ เช่น Mainboard กล้อง, จอ LCD กล้อง สินค้ากลุ่มนี้รับประกันเฉพาะความเสียหายภายนอกเท่านั้น เช่น สั่งจอ LCD ไปแล้วได้รับสินค้าจอแตก ทางร้านยินดีรับประกัน และ ส่งให้ใหม่

เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

  • สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่ท่านได้รับสินค้า
  • ส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยนได้ภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  • สินค้าประเภทซองกันน้ำ รับประกันเฉพาะซอง ไม่รับประกันของที่อยู่ด้านใน
  • สินค้าประเภทสายแพ อะไหล่กล้อง รับประกันเฉพาะสินค้าที่ซื้อ ไม่รับประกันกล้อง และเลนส์
  • สินค้าทุกประเภทส่งกลับแบบไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้น

กรณีสินค้าสูญหาย ไม่ได้รับสินค้า

  • สำหรับสินค้าที่ส่งทางไปรษณีย์ / EMS ถ้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 10 วันทำการ ทางร้านยินดีส่งของให้ใหม่