ตรวจสอบเลขพัสดุ - เมษายน 2561

ตรวจสอบ Tracking No. ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

เมษายน

30 เม.ย.61

27-28 เม.ย.61

25-26 เม.ย.61

24 เม.ย.61

23 เม.ย.61

21 เม.ย.61

10-11 เม.ย.61

9 เม.ย.61

7 เม.ย.61

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
5 เม.ย. 61 คุณประธาน RB298574973TH
  คุณนิภาพรรณ RB298574995TH
  คุณวรฐ EU496064142TH
  คุณณัฏฐภัทร์ EU496064068TH
  คุณสุรศักดิ์ EU496064108TH
  คุณแววดาว EU496064085TH
  คุณสรวีย์ EU496064071TH
  คุณสุรีย์ EU496064111TH
  คุณมณฑิรา EU496064045TH
  คุณทิพญา EU496064173TH
  คุณกฤติกรณ์ EU496064099TH
  คุณวรกมล EU496064139TH
  คุณanaelle EU496064054TH
  คุณกรชนก EU496064160TH
  คุณอภิวัฒน์ EU496064187TH
  คุณจักรินทร์ EU496064156TH
  คุณมนัสวี RB298574987TH
4 เม.ย. 61 ร้านเอลวิชญ์ RB298574960TH
  มงคลเลิศ RB298574956TH
  คุณอภิรักษ์ RB298574899TH
  คุณดารัตน์ RB298574942TH
  คุณชวัลกร RB298574908TH
  คุณบัญชา RB298574925TH
  คุณพรชนก RB298574939TH
  คุณนิธินันท์ RB298574911TH
  คุณเฉลิมชัย EU496063938TH
  คุณดิว EU496063907TH
  คุณอัคคพงษ์ EU496063898TH
  คุณเกวลี EU496064023TH
  คุณปัญยรัตน์ EU496064010TH
  คุณวิจิตรา EU496063941TH
  คุณวรวิทย์ EU496064006TH
  คุณสุวิมล EU496063972TH
  คุณฉัตรชัย EU496063990TH
  คุณพิมพ์ใจ EU496063915TH
  คุณนนทพร EU496064037TH
  คุณปิตุภูมิ EU496063924TH
  คุณกฤษดา EU496063955TH
  คุณเอกภพ EU496063969TH
  คุณnuttawat EU496063986TH
3 เม.ย. 61 คุณParnwad RB298574871TH
  คุณยะฮารา RB298574885TH
  คุณวาทิต RB298574868TH
  คุณรัฐพล EU496394078TH
  คุณวินัย EU496063836TH
  คุณพิชญาภร EU496063819TH
  คุณสุวิจักษณ์ EU496063884TH
  คุณอิสระ EU496063840TH
  คุณสุชาดา EU496063875TH
  คุณกัญชรย์ EU496063822TH
  คุณกรกช EU496063867TH
  คุณธัญญารัตน์ EU496063853TH
2 เม.ย. 61 คุณอติภา RB298574845TH
  คุณบรรณพต RB298574854TH
  คุณวัชราภรณ์ EU496063717TH
  คุณนพนันท์ EU496063779TH
  คุณณัฐภรณ์ EU496063734TH
  คุณพงษ์ศักดิ์ EU496063796TH
  คุณปฏิพัทธ์ EU496063805TH
  คุณวิชุดา EU496063748TH
  คุณสำราญ EU496063782TH
  คุณวรสิษฐ์ EU496063751TH
  คุณธีรพัฒน์ EU496063765TH
  คุณบิณฑ์ EU496063725TH
  คุณสุเมธา EU496063703TH