ตรวจสอบเลขพัสดุ - มกราคม 2562

ตรวจสอบ Tracking No. ไปรษณีย์ / EMS ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ตรวจสอบ Tracking No. Kerry ได้ที่เวบไซต์ th.kerryexpress.com/th/track/

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

มกราคม

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
30 ม.ค. 62 คุณปิยะวัฒน์ RC200039378TH
คุณปุณณภพ RC200039364TH
คุณศุภวัฒน์ EW491734035TH
คุณณัฐนนท์ EW491734027TH
คุณวิวัฒน์ EW491734013TH
ร.ต.อ.ศราวุธ RYMCZ00005386
คุณศิริลักษณ์ RYMCZ00005387
29 ม.ค. 62 คุณภัทร์ศรีวรรณ RC200039355TH
คุณชลดา EW491733976TH
คุณอดิเทพ EW491733980TH
คุณรชตวัน EW491733993TH
คุณนิรันดร์ EW491734000TH
คุณจักรพงษ์ SMJOZ00007135
คุณคุณานนต์ SMJOZ00007136
28 ม.ค. 62 คุณสถาพร RC200039347TH
คุณศุภพิชญ์ EW491733962TH
คุณนิรุตติ์ EW491733945TH
คุณศิริวัฒน์ EW491733931TH
คุณนเรศ EW491733959TH
คุณศิริภัทร SMJOZ00007089
26 ม.ค. 62 คุณธัญพร RC200039333TH
คุณวริศรา EW491733928TH
พระสิทธิพงศ์ SMJOZ00007079
คุณษมาพร SMJOZ00007080
25 ม.ค. 62 คุณเฉลิมศักดิ์ RC200039320TH
คุณสยาม EW491733905TH
คุณวีรเดช EW491733891TH
คุณนิรันดร์ EW491733914TH
24 ม.ค. 62 คุณชุติมา RC200039316TH
คุณกุลสตรี EW491733888TH
คุณเสกสรร EW491733865TH
คุณสุดา EW491733874TH
คุณวิชิต SMJOZ00007038
23 ม.ค. 62 คุณสกล RC200039293TH
คุณจิราภรณ์ RC200039302TH
คุณอัมพาสกีน EW491733843TH
คุณภิญญาพัชญ์ EW491733857TH
คุณอุดมศักดิ์ SMJOZ00007026
คุณพงศกร SMJOZ00007027
22 ม.ค. 62 คุณNattha RC200039262TH
คุณมะลิ RC200039276TH
คุณปอ RC200039280TH
ร้านปิงโมบาย EW491733809TH
คุณภูริต EW491733812TH
คุณนรวรรธน์ EW491733830TH
คุณเพชรไพลิน EW491733790TH
คุณธีระศักดิ์ EW491733826TH
คุณนลธวัช RYMCZ00005284
21 ม.ค. 62 คุณจันทร์พชร RC200039245TH
คุณธงชัย RC200039231TH
คุณณิชาภัทร RC200039259TH
คุณศิรินทิพย์ EW491733786TH
คุณชินวัฒน์ EW491733755TH
คุณเจริญศักดิ์ EW491733741TH
ช่างบี EW491733769TH
คุณเจนศักดิ์ EW491733772TH
คุณเสกสรรค์ SMJOZ00006978
คุณนริศ SMJOZ00006979
คุณมนัส SMJOZ00006980
คุณภูบดินทร์ SMJOZ00006981
คุณสังวรณ์ SMJOZ00006982
คุณเทอดไท SMJOZ00006983
18 ม.ค. 62 คุณชวัลลักษณ์ RC200039214TH
คุณจรุณี RC200039228TH
คุณธันวา EW491733715TH
คุณเมธัส EW491733738TH
คุณกรณ์ดนัย EW491733724TH
17 ม.ค. 62 คุณจิรภัทร RC200039205TH
คุณสายันต์ EW491733698TH
คุณมณเทียร SMJOZ00006915
คุณปรมาภรณ์ SMJOZ00006916
คุณพีรพล SMJOZ00006917
16 ม.ค. 62 คุณสุดารัตน์ RC200039191TH
คุณพรรณี EW491733684TH
คุณสกล EW491733675TH
คุณแคทเธอรีน RYMC000034735
15 ม.ค. 62 คุณวรากร RC200039174TH
คุณดวงเดือน RC200039165TH
คุณมนัส RC200039188TH
คุณวิชิต SMJOZ00006875
คุณสมชาย SMJOZ00006876
คุณพิชาติ SMJOZ00006877
คุณกิตติศักดิ์ SMJOZ00006878
คุณรชตะ SMJOZ00006879
14 ม.ค. 62 คุณเฉลิมเกียรติ EW491733667TH
คุณธรรมภณ EW491733640TH
คุณชิตฉลอง EW491733653TH
คุณKullanichaya SMJOZ00006848
คุณอนิษา SMJOZ00006849
คุณสุขใจ SMJOZ00006850
12 ม.ค. 62 คุณฉันทกร RC200039157TH
คุณสดายุ EW491733622TH
คุณบุญทิว EW491733636TH
พ.อ.พุทธิพร SMJOZ00006826
คุณชยพันธ์ SMJOZ00006827
คุณกรวิก SMJOZ00006828
11 ม.ค. 62 คุณนิติยา EW491733619TH
คุณบุญช่วย SMJO000026812
10 ม.ค. 62 คุณเอกพงษ์ RC200039143TH
คุณธนวัฒน์ RC200039130TH
คุณสยาม EV728018399TH
คุณสุรเทพ EV728018371TH
คุณธนรัชต์กิตติ EV728018385TH
คุณณัฐฐินันท์ EV728018408TH
คุณกฤษดา SMJOZ00006769
คุณสุทธิพร SMJOZ00006770
9 ม.ค. 62 คุณสุภรัตน์ EV728018270TH
คุณเจษฎากร EV728018368TH
คุณกษมา EV728018345TH
คุณอัคณัฐ EV728018337TH
คุณชลทิศ EV728018354TH
8 ม.ค. 62 คุณจิรวัฒน์ RC200039090TH
คุณอนันตญา RC200039109TH
คุณพจมาศ RC200039112TH
คุณณัฐวุฒิ RC200039126TH
คุณพิเชษฐ์ EV728018323TH
คุณสุชัญญา EV728018310TH
คุณธาวิต EV728018306TH
7 ม.ค. 62 คุณสุวิจักษณ์ RC200039072TH
คุณดำรง RC200039069TH
คุณกชญาณ RC200039086TH
คุณจตุฤทธิ์ EV728018249TH
คุณจิมินท์ธร EV728018252TH
คุณสยาม EV728018297TH
คุณวรัญญา EV728018283TH
คุณอนงค์นาถ EV728018266TH
คุณธน SMJOZ00006534
คุณนรินทร SMJOZ00006535
5 ม.ค. 62 คุณชานนท์ RC200039055TH
คุณสกลวรรณ RC200039041TH
คุณปัณฑ์ชนิต EV728018221TH
คุณเพ็ญพักตร์ EV728018235TH
คุณภูวนนท์ EV728018218TH
4 ม.ค. 62 คุณอัศวสุดา RC200038987TH
คุณโศจิรัตน์ RC200039150TH
คุณเศรษฐยุส RC200039024TH
คุณอัจฉรา RC200039038TH
คุณสุภัทรา EV728018195TH
คุณวสันต์ EV728018178TH
คุณสยาม EV728018164TH
คุณพงศศักดิ์ EV728018181TH
คุณApple EV728018204TH
คุณเอกพงษ์ SMJOZ00006349
คุณเสมา SMJOZ00006350
คุณอริสราภรณ์ SMJOZ00006351
3 ม.ค. 62 คุณธีระพงษ์ SMJOZ00006243
คุณธานทิพย์ SMJOZ00006244
คุณPeeraphol SMJOZ00006245
คุณเดชฤทธิ์ RC200038960TH
คุณสุดารัตน์ RC200038973TH
คุณมงคล RC200038995TH
คุณอดินันท์ RC200039007TH
คุณพัฒนพล EV728018147TH
คุณSarayuth EV728018116TH
คุณบัญฤทธิ์ EV728018120TH
คุณเจนศักดิ์ EV728018133TH
คุณวรัญญา EV728018155TH
2 ม.ค. 62 คุณประพัฒน์พงษ์ RYMCZ00005040
คุณสุนันท์ RYMCZ00005041
คุณสุภรัตน์ EV728018076TH
คุณศมน EV728018093TH
คุณรัตนา EV728018102TH
คุณสุรศักดิ์ EV728018062TH
คุณพรทิพย์ EV728018080TH
คุณนัฐพงษ์ RC200038956TH