ตรวจสอบเลขพัสดุ - พฤษภาคม 2562

ตรวจสอบ Tracking No. ไปรษณีย์ / EMS ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ตรวจสอบ Tracking No. Kerry ได้ที่เวบไซต์ th.kerryexpress.com/th/track/

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

พฤษภาคม

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
31 พ.ค. 62 คุณศุภกิจ EW838441168TH
คุณกัญญาภรณ์ EW838441154TH
คุณชลทิชา RC200146978TH
คุณปาลิดา RC200146981TH
คุณธิดาทิพย์ RYMCZ00010576
30 พ.ค. 62 คุณไอยวรินทร์ EW838441145TH
คุณทิพญา EW838441137TH
คุณพรชนก EW838441123TH
คุณหรรษา RC200146964TH
คุณปฎิภัทร RC200146955TH
คุณสาโรจน์ RC200146947TH
คุณอภิชญา SMJOZ00008076
คุณภคมน SMJOZ00008075
คุณสุรพล SMJOZ00008074
29 พ.ค. 62 คุณวิชุตา EW838441106TH
คุณจำนงค์ EW838441110TH
คุณจรัสพัฒน์ RC200146933TH
28 พ.ค. 62 คุณวรพล EW838441083TH
คุณสรวิศ EW838441070TH
คุณเสกสันติ EW838441052TH
คุณสรศักดิ์ EW838441066TH
คุณนิภาวัลย์ EW838441097TH
คุณนาวี RC200146920TH
คุณกิตติ RC200146916TH
27 พ.ค. 62 คุณทักษิณ EW838441049TH
คุณชวน EW838441035TH
คุณพิพัฒน์ EW838441018TH
คุณชุติเดช EW838441021TH
คุณณัฐกิตติ์ EW838441004TH
คุณคมกฤช SMJOZ00008071
คุณPornkanok SMJOZ00008072
คุณพลอยพิมพ์ SMJOZ00008073
25 พ.ค. 62 คุณภพสรร RC200146893TH
คุณบดินทร์เดช RC200146902TH
คุณขจร EW838440998TH
คุณธนกฤต EW838440984TH
คุณเกริกฤทธิ์ EW838440967TH
คุณประพัฒน์ EW838440975TH
24 พ.ค. 62 คุณศศิวรรณ SMJOZ00008069
คุณPornkanok SMJOZ00008070
คุณเดียว EW838440940TH
คุณพิพัฒน์ EW838440953TH
23 พ.ค. 62 คุณวัฒนา SMJOZ00008068
คุณเกษมศักดิ์ RC200146859TH
คุณมนฤดี RC200146845TH
คุณฉัตรา RC200146876TH
คุณปาณิสรา RC200146862TH
คุณชนธัญ RC200146880TH
คุณชยทิพย์ EW838440936TH
คุณณัฐกิตติ์ EW838440922TH
คุณพิพัฒน์ EW838440919TH
22 พ.ค. 62 คุณกุลธิดา RC200146831TH
คุณวนิดา RC200146828TH
คุณภานุวัฒน์ EW838440896TH
คุณเชาวริน EW838440865TH
คุณจุลพร EW838440882TH
คุณเมย์ EW838440879TH
คุณกัณณิกา EW838440905TH
21 พ.ค. 62 คุณวิภาดา RC200146774TH
คุณอติสันต์ RC200146814TH
คุณไกรวุฒิ RC200146765TH
คุณวิชนัย RC200146791TH
คุณภาณุวัฒน์ RC200146788TH
คุณสายันต์ RC200146805TH
คุณพัชร EW838440851TH
คุณชนาธิป EW838440825TH
คุณภูรินทร์ EW838440848TH
คุณชุติเดช EW838440834TH
20 พ.ค. 62 คุณพิชญ์นาฏ SMJOZ00008064
17 พ.ค. 62 คุณพงศ์สุเกษม RC200146730TH
คุณชูเกียรติ RC200146743TH
คุณประพัฒน์ RC200146757TH
คุณณัฐวุฒิ EW838440803TH
คุณนิกร EW838440794TH
คุณณัฐกิตติ์ EW838440817TH
16 พ.ค. 62 คุณวราวุฒิ SMJOZ00008063
คุณชนิสา RC200146726TH
คุณปิยะชนน์ RC200146709TH
คุณอภิวัฒน์ RC200146712TH
คุณวีระพันธ์ EW838440785TH
คุณชัชฎาภรณ์ EW838440777TH
15 พ.ค. 62 คุณจุฑามาศ SMJOZ00008062
คุณอรพินท์ RC200146690TH
คุณเฉลิม EW838440746TH
14 พ.ค. 62 คุณวินัส SMJOZ00008060
คุณสุวรรณา SMJOZ00008061
คุณสำราญ RC200146686TH
คุณภควัต EW838440750TH
คุณสุรศักดิ์ EW838440763TH
คุณอัสรา EW838440732TH
คุณฉัตรธิษณ์ณิชา EW838440729TH
คุณพัมนชัย EW838440715TH
คุณจีรนาถ EW838440701TH
13 พ.ค. 62 คุณเกียรติวัฒน์ RYMCZ00010030
คุณมะลิ RYMCZ00010031
คุณคริสตัล RC200146641TH
คุณอรรคเดช RC200146672TH
คุณอัญมณี RC200146655TH
คุณจรัสพล RC200146669TH
คุณลัน EW838440675TH
คุณสิทธิพร EW838440689TH
คุณนิรันดร์ EW838440692TH
11 พ.ค. 62 คุณสุพรชัย EW838440658TH
คุณจันทร์จิรา EW838440661TH
คุณสุพิชญา EW838440644TH
10 พ.ค. 62 คุณPornkanok SMJOZ00008059
คุณรถเมลล์ EW838440635TH
คุณศิรินภา EW838440627TH
คุณจิรวัฒน์ EW838440613TH
คุณจิตริน RC200146638TH
8 พ.ค. 62 คุณอารีรัตน์ SMJOZ00008057
คุณสรวิชญ์ EW838440573TH
คุณปิยรัตน์ EW838440595TH
คุณสาคร EW838440600TH
คุณลัน EW838440587TH
คุณสิรเจตน์ RC200146615TH
คุณสุทธิดา RC200146624TH
7 พ.ค. 62 คุณPornkanok SMJOZ00008054
คุณพิยตา SMJOZ00008055
คุณTasanee EW838440525TH
คุณอโนชา EW838440511TH
คุณศุภเสกช์ EW838440508TH
คุณศุภกานต์ EW838440560TH
คุณคนึง EW838440556TH
คุณกมลชนก EW838440542TH
คุณกฤติญา EW838440539TH
คุณศุภฤกษ์ RC200146598TH
คุณอรฐิณี RC200146607TH
4 พ.ค. 62 คุณศุภกฤษณ์ EW838440485TH
คุณภาณุพงษ์ EW838440471TH
คุณวันทนา EW838440499TH
3 พ.ค. 62 คุณสุรีย์พร EW838440454TH
คุณดวงใจ EW838440410TH
คุณสุเมธา EW838440468TH
คุณวิชัย EW838440423TH
คุณบิ๊ก EW838440445TH
คุณจารุวรรณ EW838440437TH
คุณเกวลิน EW838440406TH
คุณณัฐกร RC200146584TH
2 พ.ค. 62 คุณอรประภา SMJOZ00008050
คุณกฤษดา SMJOZ00008051
คุณYEE SMJOZ00008052
คุณกัลรัชต์ EW838440397TH
คุณดนิตา EW838440321TH
คุณไอยวรินทร์ EW838440318TH
คุณชิตฉลอง EW838440366TH
คุณไพโรจน์ EW838440349TH
คุณณัฐกิตติ์ EW838440335TH
คุณรัตนา EW838440370TH
คุณคชาภรณ์ EW838440383TH
คุณณัตพล EW838440352TH
คุณอนัญญา RC200146567TH
คุณรัตนาภรณ์ RC200146536TH