ตรวจสอบเลขพัสดุ - กุมภาพันธ์ 2563

ตรวจสอบ Tracking No. ไปรษณีย์ / EMS ได้ที่เวบไซต์ track.thailandpost.co.th

ตรวจสอบ Tracking No. Kerry ได้ที่เวบไซต์ th.kerryexpress.com/th/track/

ระยะเวลาในการส่งของไปรษณีย์

  • ไปรษณีย์ลงทะเบียน เชียงใหม่ 2-3 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 3-5 วันทำการ
  • ไปรษณีย์ EMS เชียงใหม่ 2 วันทำการ, กรุงเทพฯ และ จังหวัดอื่นๆ 2-3 วันทำการ

กุมภาพันธ์

วันที่ ลูกค้า Tracking No.
29 ก.พ. 63 คุณPornkanok EG572647362TH
คุณณิรัชญา EG572647359TH
คุณเวชยันต์ EG572647376TH
คุณนิรันดร์ KEB00181330551
28 ก.พ. 63 บ.เด่นชัย RF000410408TH
คุณนัฐวัฒิ EG572647331TH
คุณอาภาพัชร์ EG572647345TH
คุณเกริกฤทธิ์ EG572647328TH
คุณอัษฎางค์ SDOF10002344553
27 ก.พ. 63 คุณจุฑามาศ RF000410385TH
คุณสุดสาคร RF000410399TH
คุณเมธาวุฒิ RF000410371TH
คุณจีระศักดิ์ EG572647314TH
คุณธำรงลักษณ์ SDOF10002279980
คุณมณฑณัช SDOF10002280583
คุณธนบดี SDOF10002285933
คุณนัธวัฒน์ SDOF10002292553
26 ก.พ. 63 คุณพิเชษฐ RF000410345TH
คุณเอกพล RF000410354TH
คุณธวัชชัย RF000410368TH
คุณธนารัตน์ EG572647288TH
คุณอนงค์ EG572647291TH
คุณมาวิน EG572647274TH
คุณนัธทวัฒน์ EG572647305TH
คุณธำรงลักษณ์ SDOF10002238693
คุณฐานิตาพัชร์ SDOF10002238847
คุณนพดล SDOF10002239907
คุณชนม์นิภา SDOF10002239959
คุณSatawat SDOF10002255903
25 ก.พ. 63 คุณธนารีย์ RF000410337TH
คุณวิบูลย์ EG572647230TH
คุณพรพรรณ EG572647243TH
คุณลัน EG572647257TH
คุณสุพิชญา EG572647226TH
คุณปิยะศักดิ์ EG572647265TH
คุณโสภิดา SDOF10002188498
คุณอาทิตย์ SDOF10002207372
24 ก.พ. 63 คุณอนันตชัย SDOF10002143433
คุณอุษามาส SDOF10002143818
คุณเหมวัต SDOF10002144104
คุณพัชรา SDOF10002144158
คุณธวัชชัย RF000410323TH
คุณณัฐิกา EG572647212TH
คุณณัฐพร EF475316808TH
คุณเบญจมาศ EF475316799TH
คุณชานนท์ EF475316785TH
22 ก.พ. 63 คุณยุทธชัย SDOF10002108270
คุณพิสิษฐ์ EF475316768TH
คุณนูรีดา EF475316771TH
คิงคองโฟน EF475316754TH
21 ก.พ. 63 คุณรัฐกาญ KEB00156266168
คุณสุธาวี SDOF10002068186
คุณลลิตา SDOF10002070882
คุณณัฐวัตร SDOF10002081410
คุณแบะต๊ะ RF000410310TH
คุณนพดล EF475316745TH
คุณศรัลยา EF475316710TH
คุณTaksina EF475316737TH
คุณสุทิน EF475316723TH
20 ก.พ. 63 คุณนฤนาท SDOF10002030700
คุณประคอง SDOF10002047330
คุณณัฏฐชัย RF000410306TH
คุณเรณู EF475316666TH
คุณสาธิต EF475316683TH
คุณซูไฮมิง EF475316706TH
คุณภาสกร EF475316697TH
คุณบุญเหลือง EF475316652TH
คุณศรสวรรค์ EF475316670TH
19 ก.พ. 63 คุณจักรพันธ์ KEB00149965555
คุณรัตนาภรณ์ KEB00150486454
คุณชรินทร์ EF475316578TH
คุณอติชาติ EF475316635TH
คุณสุภัทรา EF475316604TH
คุณขวัญดาว EF475316564TH
คุณอนุวัฒน์ EF475316595TH
คุณวินิจ EF475316621TH
คุณพนิดา EF475316581TH
คุณธนารัตน์ EF475316618TH
คุณทัศภูมิ EF475316649TH
คุณถิรวัฒน์ RF000410283TH
คุณกิตติวัฒน์ RF000410297TH
18 ก.พ. 63 คุณวศินี SDOF10001956710
คุณปรัชญากร SDOF10001957251
คุณภานุวัฒน์ SDOF10001964234
คุณธโนทัย SDOF10001966471
คุณอติชาติ EF475316502TH
คุณสายันต์ EF475316520TH
คุณทิพญา EF475316555TH
คุณจักริน EF475316533TH
คุณนูรีดา EF475316547TH
คุณพิพัฒน์ RF000410270TH
คุณสิทธิชัย RF000410266TH
17 ก.พ. 63 คุณธำรงลักษณ์ SDOF10001904731
คุณมณีรัตน์ SDOF10001904922
คุณดาวจรัส SDOF10001905753
คุณมานิดา SDOF10001909262
คุณปรัศนีย์ SDOF10001918742
คุณสุทธิศักดิ์ RF000410252TH
คุณอติชาติ EF475316502TH
คุณวิศวัฒน์ EF475316516TH
คุณสุจินต์ EF475316476TH
คุณกมลโรจน์ EF475316459TH
คุณสะรุจ EF475316480TH
คุณนักรบ EF475316493TH
คุณอาซัน EF475316462TH
15 ก.พ. 63 คุณใจฟ้า KEB00138942450
คุณยุพารัตน์ RF000410235TH
คุณสาธิต EF475316431TH
คุณถิรวัฒน์ EF475316445TH
คุณพิจิตร EF475316428TH
14 ก.พ. 63 คุณศุภกร EF475316388TH
คุณศหัทยา EF475316405TH
คุณบรรเจิดศักดิ์ EF475316391TH
คุณธีรพงศ์ EF475316374TH
คุณApitchaya EF475316414TH
คุณธำรงลักษณ์ SDOF10001809570
คุณวรรณธิชาวีร์ SDOF10001822501
คุณธำรงลักษณ์ SDOF10001824083
คุณนราเศรษฐ์ SDOF10001833632
13 ก.พ. 63 คุณพวงพยอม EF475316365TH
คุณอาทิตย์ EF475316343TH
คุณสุรินทร์ EF475316330TH
คุณนูรีดา EF475316357TH
คุณกนกวรรณ EF475316326TH
คุณณัฐพากย์ RF000410221TH
บ.เด่นชัย RF000410218TH
12 ก.พ. 63 คุณณัฐเชษฐ์พงษ์ EF475316255TH
คุณเอกภาพ EF475316309TH
คุณมณฑป EF475316269TH
ร้าน Casanova EF475316312TH
คุณวรธิดา EF475316290TH
คุณคเณศ EF475316272TH
คุณลัน EF475316286TH
คุณเทพกร SDOF1000173585
11 ก.พ. 63 คุณจักรพันธ์ SDOF10001699507
คุณจิรศักดิ์ SDOF10001702051
คุณภูเบศ SDOF10001711698
คุณSurasak EF475316224TH
คุณอนิรุธ EF475316153TH
คุณเศรษฐพัส EF475316241TH
คุณฐาพงศ์ EF475316207TH
คุณธนะสิทธิ์ EF475316167TH
คุณอุเทน EF475316175TH
คุณPiramit EF475316238TH
คุณนพรัฐ EF475316184TH
คุณธนณัฏฐ์ EF475316198TH
คุณอันธิกา EF475316215TH
คุณพรนิชา RF000410204TH
10 ก.พ. 63 คุณศุภกิจ SDOF10001655231
คุณจิราภรณ์ KEB00120707368
8 ก.พ. 63 คุณอนันตชัย SDOF10001629335
7 ก.พ. 63 คุณเบญจมาศ EF475316136TH
คุณสมมาก EF475316140TH
คุณเชษฐา EF475316122TH
คุณพนิดา EF475316119TH
คุณภัควัลย์ EF475316105TH
6 ก.พ. 63 คุณอัฐพล SDOF10001534968
คุณวีระชล SDOF10001551613
คุณสิทธิ์ศักดิ์ KEB00110448367
คุณปิยะดา EF475316034TH
คุณภาณุวัฒน์ EF475316051TH
คุณอรอนงค์ EF475316082TH
คุณเอกรินทร์ EF475316065TH
คุณณัฏฐ์ EF475316096TH
คุณพณศักดิ์ EF475316017TH
คุณมาวิน EF475316048TH
คุณทัตตพันธ์ EF475316079TH
5 ก.พ. 63 คุณนภสร SDOF10001494869
มีตัง SDOF10001496627
คุณจีรชัย SDOF10001508354
ช่างเอก KEB00106725950
คุณกฤษดา EF475316003TH
คุณพรชัย EF475315997TH
คุณChaiwat EF475315970TH
คุณธนารัตน์ EF475315983TH
คุณNuchakarm EF475315966TH
คุณสุรชัย EF475315935TH
คุณJedsada EF475315918TH
คุณชนิดา EF475315952TH
คุณพิมพ์วิมล EF475315949TH
คุณศศิมา EF475315895TH
คุณณัฏฐ์พงษ์ EF475315904TH
คุณสุกรี EF475315921TH
4 ก.พ. 63 คุณประสิทธิ์ SDOF10001455776
คุณพงศกร SDOF10001465782
คุณอำภาพร SDOF10001473304
คุณสัญญา KEB00103000151
คุณภรัญญู KEB00103000256
คุณพัฒนพล RF000410181TH
คุณชญาพร RF000410195TH
คุณเกมรินทร์ EF475315878TH
คุณณัฐกิตต์ EF475315881TH
คุณภาวิณี EF475315847TH
คุณพันธกานต์ EF475315833TH
คุณมัณฑนา EF475315802TH
คุณธีรยุทธ์ EF475315864TH
คุณธนธรณ์ EF475315855TH
คุณพิชิต EF475315820TH
คุณขนิษฐา EF475315793TH
3 ก.พ. 63 คุณบุญเลิศ SDOF10001365585
คุณณัฐหทัย SDOF10001365619
คุณศุภกานต์ SDOF10001377792
คุณสยาม KEB00098457656
คุณเมธี EF475315745TH
คุณอานันท์ EF475315731TH
คุณดิฐพร EF475315728TH
คุณบันเทิง EF475315759TH
คุณเจษฎา EF475315780TH
คุณธำรงลักษณ์ EF475315762TH
คุณจตุพร EF475315714TH
คุณชนเนษฏ์ EF475315776TH
1 ก.พ. 63 คุณจิณณพัต SDOF10001324703
คุณชีวรัตน์ EF475315688TH
คุณอนุรักษ์ EF475315691TH
คุณชยุต EF475315674TH
คุณเมธา EF475315657TH
คุณฉัตรมงคล EF475315705TH
คุณปุณยวีร์ EF475315665TH
คุณจตุพล RF000410178TH
คุณอดินันท์ RF000410164TH