วันหยุดทางร้าน

เพื่อให้ลูกค้าได้รับของทันเวลาใช้งาน กรุณาสั่งซื้อของก่อนวันหยุดของทางร้าน เราจะได้รีบส่งของให้ท่านก่อนวันหยุด ในกรณีที่สั่งของในช่วงวันหยุดของทางร้าน สามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าเวบไซต์, โทรศัพท์, Line แต่จะได้รับของหลังจากวันหยุด 

วันหยุดทางร้าน 2561

  • มกราคม : 13
  • กุมภาพันธ์ : -
  • เมษายน : 16-20
  • พฤษภาคม : 15
  • มิถุนายน : 2
  • กรกฎาคม : 13
  • สิงหาคม : -
  • ตุลาคม : 11-16, 22
  • พฤศจิกายน : -
  • ธันวาคม : -