รีวิวงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย สวนไม้งามริมน้ำกก Chiangrai Asean Flower Festival 2015

เชียงราย / งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย มาเที่ยวเชียงรายในช่วงหน้าหนาวปลายปี 2558 – ต้นปี 2559 มีงานดอกไม้ใหญ่ๆ 2 งาน ที่ไม่ควารพลาด งานแรกได้แก่ งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย (Chiang Rai asean flower festival 2015) และงานเชียงรายดอกไม้งาม

Read more