10 ที่พักซาเกร็บ Zagreb เมืองหลวงประเทศโครเอเชีย

ซาเกร็บ (Zagreb) เป็นเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ใกล้พรมแดนระหว่างประเทศระหว่างโครเอเชียและสโลวีเนีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบแพนโนเนีย ซึ่งเชื่อมโยงไปยังบริเวณเทือกเขาแอลป์ เทือกเขาไดนาริกแอลป์ ทะเลเอเดรียติก และภูมิภาคแพนโนเนีย ทำให้สามารถติดต่อและคมนาคมขนส่งกับภูมิภาคยุโรปกลางกับทะเลเอเดรียติกได้ เป็นเมืองหลวงที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมและสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์มากมาย 1. Sheraton Zagreb Hotel  ที่ตั้ง: ซาเกร็บ, โครเอเชีย ราคาเริ่มต้นที่: 6,xxx

Read more