ตลาดน้ำบางน้อย บางคนที แผนที่ตลาดน้ำชุมชนบางน้อย

ตลาดน้ำบางน้อย เป็นตลาดน้ำเก่าแก่แห่งหนึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี อยู่ใกล้ๆ ตลาดน้ำอัมพวา ห่างจากอัมพวาประมาณ 4 กิโลเมตร ที่ตั้งของตลาดน้ำบางน้อยอยู่ที่ หน้าวัดเกาะแก้ว อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ถ้าขับรถมาก็สามารถจอดรถที่วัดเกาะแก้วได้เลยครับ ที่จอดรถเยอะมาก เมื่อก่อนตลาดน้ำบางน้อย เป็นที่ค้าขายผลไม้ พืชผลทางการเกษตร จากชาวสวนที่อยู่รอบๆตลาด เช่นมะพร้าว

Read more