ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเก่า คลองลัดพลี

ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเก่า (คลองลัดพลี) ตั้งอยู่บริเวณวัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน) เป็นตลาดน้ำดำเนินสะดวกเก่า ที่ได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาคึกคักเช่นเดิม มีการจำหน่ายพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ ก๋วยเตี๋ยวเรือ และกาแฟโบราณที่พายเรือกันมาขาย ล่องเรือชมวิถีชีวิตตลาดน้ำและวัฒนธรรมพื้นบ้าน 8 เผ่า การนวดแผนโบราณ อบ ประคบสมุนไพร และสินค้าโอทอป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอดำเนินสะดวก โทร. 0

Read more